VH stanovení k záplavovému území
id. stanovení 100000954
kraj Karlovarský kraj
obec s rozšířenou působností  
obec  
stav stanovení změněné
číslo jednací 4517/ZZ/13-7
sp.zn.  
datum stanovení 18.11.2014
datum účinnosti stanovení 11.12.2014
datum konce účinnosti stanovení  
Vydavatel VH stanovení KÚ Karlovarského kraje
poznámka  
datum aktualizace 24.02.2015

Dokumentace

dokument popis
DOC_12351433_0.PDF Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území

VH stanovení, která jsou měněna tímto stanovením

stav id. stanovení č.j./sp.zn. účinnost od - do vodoprávní úřad
změněné 100000668 3818/ZZ/10-10 19.02.2011 - 10.12.2014 KÚ Karlovarského kraje
změněné 100000392 1157/ZZ/08 (25.03.2008) KÚ Karlovarského kraje

VH stanovení která mění obsah tohoto stanovení

stav id. stanovení č.j./sp.zn. účinnost od - do vodoprávní úřad
platné 100001012 704/ZZ/15-9 15.12.2015 KÚ Karlovarského kraje

Záplavová území

stav id. zápl. území id. toku název toku říční km
od - do
aktivní zóna n-leté vody  
změněné 100000954 139660000100 Ohře 196.905 - 203.255 Ano Záplavové území

Dotčená katastrální území

id. katastru název katastru  
672688 Královské Poříčí Záplavová území v katastru
752223 Sokolov Záplavová území v katastru
754722 Staré Sedlo u Sokolova Záplavová území v katastru
760021 Svatava Záplavová území v katastru
614645 Tisová u Sokolova Záplavová území v katastru
752312 Těšovice Záplavová území v katastru
681709 Šabina Záplavová území v katastru

Dotčená území obcí

id. obce název obce  
560294 Březová Záplavová území v katastru obce
560464 Královské Poříčí Záplavová území v katastru obce
560286 Sokolov Záplavová území v katastru obce
560642 Staré Sedlo Záplavová území v katastru obce
538434 Svatava Záplavová území v katastru obce
579360 Těšovice Záplavová území v katastru obce
538396 Šabina Záplavová území v katastru obce

Dotčená hydrologická povodí

id. povodí IV.řádu povodí III.řádu  
1-13-01-089 1-13-01 Ohře po Teplou Záplavová území v hydrologickém povodí III.řádu
1-13-01-091 1-13-01 Ohře po Teplou Záplavová území v hydrologickém povodí III.řádu
1-13-01-093 1-13-01 Ohře po Teplou Záplavová území v hydrologickém povodí III.řádu
1-13-01-128 1-13-01 Ohře po Teplou Záplavová území v hydrologickém povodí III.řádusprávce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3