Povodňová komise kraje : Krajská povodňová komise Zlínského Kraje


Základní informace

Obec: Zlínský kraj Kód obce: CZ072
Ulice: Třída Tomáše Bati Telefon: 577043100
Číslo popisné: 21 Fax: 577043102
PSČ: 76190 e-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.kr-zlinsky.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Čunek Jiří Funkce v komisi: předseda Funkce: hejtman
Adresa práce: Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043100

Jméno: Balaštíková Margita Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Funkce: členka rady ZK (oblast životního prostředí a zemědělství)
Adresa práce: Zlínský kraj,Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043140

Jméno: Urc Alan RNDr. Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Funkce: vedoucí odboru ŽPZE
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043350

Jméno: Malinovský Karel Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí OZÚ
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043170

Jméno: Pekaj Robert Ing. Funkce v komisi: zástupce tajemníka Funkce: Krizové plánování, prevence závažných havárií
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043157

Jméno: Bambuch Tomáš Ing., Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Stížnosti a podání, ÚZK, kontrolní činnost
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043804

Jméno: Bernard Martin Ing., MBA Funkce v komisi: člen Funkce: Generální ředitel
Adresa práce: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Telefon práce: 585536318

Jméno: Cenek Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel závodu Střední Morava, Povodí Moravy, s.p.
Adresa práce: Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště Telefon práce: 572552716

Jméno: Florián Zdeněk Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ved. odd. zemědělství, lesního hosp., myslivosti a ryb.
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043376

Jméno: Hrabec Jaroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043360

Jméno: Káčerová Jana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043383

Jméno: Konupka Lukáš Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Státní správa na pozemních komunikacích
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043533

Jméno: Kovaříková Zuzana Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Hospodářská správa
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043231

Jméno: Lejsal Ladislav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel VaK Kroměříž, a.s.
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573517111

Jméno: Lucová Marcela Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: refernt na úseku vodního hospodářství
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043359

Jméno: Mahdalík František MVDr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel KVS pro Zlínský kraj
Adresa práce: Krajská veterinární stanice, Lazy V. 654, 760 01 Zlín Telefon práce: 577009633

Jméno: Malý Bronislav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín Telefon práce: 577044200

Jméno: Mikulička František Funkce v komisi: člen Funkce: Správce 21. budovy
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043226

Jméno: Mráčková Helena Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Redaktorská činnost
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043191

Jméno: Novák Martin Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Dopravní obslužnost
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043233

Jméno: Olša Robert Funkce v komisi: člen Funkce: Správce HW a SW
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín Telefon práce: 577043258

Jméno: Pernica Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí Správy toků
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Telefon práce: 956957201

Jméno: Pilař Roman Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel společnosti VaK Vsetín, a.s.
Adresa práce: VaK Vsetín, a.s. Jasenická 1116, 755 11 Vsetín Telefon práce: 571484012

Jméno: Potyka Petr plk.Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství, Štefánikova 167, 760 30 Zlín Telefon práce: 973458801

Jméno: Reková Martina Funkce v komisi: člen Funkce: Pracovník pro evidenci věcných prostředků a ekonomiku
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043161

Jméno: Rušar Vít Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Telefon práce: 950670200

Jméno: Sedláčková Eva MUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel - vedoucí služebního úřadu
Adresa práce: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Telefon práce: 577006711

Jméno: Sýnková Dagmar Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení hopodářské správy
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043230

Jméno: Šenkyříková Zdenka Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení správních činností ve zdravotnictví
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043812

Jméno: Tkadleček Jaromír JUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637 Telefon práce: 974661220

Jméno: Trachtulec Lubomír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel SVaK Uherské Hradiště, a.s.
Adresa práce: Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště Telefon práce: 572530140

Jméno: Vaculík Zdeněk Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Správce aplikací
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043255

Jméno: Valová Jana Funkce v komisi: člen Funkce: Hospodářská správa
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř.T.BAti 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043232

Jméno: Vandík Jan Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Organizační pracovník tiskového oddělení
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043195

Jméno: Vítková Táňa Ing., Ph.D. Funkce v komisi: člen Funkce: oddělení vodního hospodářství,odbor životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, Tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043374

Jméno: Zápecová Dana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, odbor ŽPZE, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043357

Jméno: Kousalová Adéla Mgr. Funkce v komisi: tiskový mluvčí Funkce: Vedoucí oddělení vnějších vztahů a komunikace
Adresa práce: KÚ Zlínského kraje, tř. T.B. 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043190