Místa častých ledových obtíží
  Identifikátor Obec
Název Vodní tok ( IDVT / DIBAVOD / Název )


Id. Vodní tok ř.km OD ř.km DO Název Kraj Obec období mrazu období tání  
3220 Velká Libava 1 2 Libavské údolí Karlovarský kraj Libavské Údolí Ano Ano Místo častých ledových obtížíMísto častých ledových obtíží - mapa
11229 Vintířovský p. 0 .4 Chodov - u Tesca Karlovarský kraj Chodov Ano Ano Místo častých ledových obtížíMísto častých ledových obtíží - mapa
správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3