Povodňový plán obce
544990 Valašská Polanka


Informace Evakuační místa Hlásné profily Srážkoměry Místa omezující odtokové poměry Místa častých ledových obtíží Ohrožené objekty Místa ohrožená bleskovou povodní
Kontaminovaná místa a skládky Vodní nádrže Dopravní omezení Objízdné trasy Fotodokumentace Obecné dokumenty VH dokumenty Legislativní předpisy
Základní informace o povodňovém plánu

identifikátor 11625
název Povodňový plán obce Valašská Polanka
web veřejné verze www.edpp.cz/dpp/valasska-polanka
příslušný VH úřad Městský úřad Vsetín - Odbor životního prostředí - Oddělení vodního a odpadového hospodářství
úřad - povodňový orgán mimo povodeň Obecní úřad Valašská Polanka

Úřad - vydavatel povodňového plánu

název Obecní úřad Valašská Polanka
adresa Valašská Polanka 270, 756 11 Valašská Polanka
telefon 571 446 362, 571 446 111

1. vydání povodňového plánu

datum vydání  
č.j.  
autor ENVIPARTNER, S.R.O.
adresa autora Vídeňská 55, 639 00 Brno

Zpracovatel povodňového plánu

zpracovatel aktualizace  
zpracovatel digitální verze  

Schválení povodňového plánu

povodňový plán schválil  
zodpovědná osoba  
č.j.  
datum schválení  

Soulad s povodňovým plánem nadřízeného správního celku

úřad - vydavatel souladu Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
č.j. MUVS 20984/2018
datum vydání 15.02.2018
podpis Ing. Jindra Tesařová

Stanovisko správce povodí

stanovisko Povodí Moravy, s. p., Lesy České republiky, s. p.
č.j. PM063095/2017-419/Ro, LCR957/005639/2017
datum vydání 01.12.2017
podpis Ing. Marek Viskot, Ing. Pavel Pernica

správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3