Povodňová komise
Ústřední povodňová komise
Název Ústřední povodňová komise
  Pracoviště Záložní / zodolněné pracoviště
Místo/organizace
Obec Praha
Ulice Vršovická
č.p. 1442
č.o. 65
PSČ 10010
telefon 267121111
fax 267310920
e-mail povodnova_sluzba@mzp.cz
WWW stránky http://www.mzp.cz
poznámka


Seznam členů povodňové komise

příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště kontakt  
Mgr. Brabec, Richard předseda Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 267122713  
Hamáček, Jan místopředseda Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 974833151  
Mgr. Záruba, Lukáš tajemník Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 267122834  
JUDr. Ing. Bejček, Petr člen Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 257043126  
Ing. Dostálová, Klára člen Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 224861371  
Mgr. Gottvaldová, Eva člen Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 224972433  
Ing. Kendík, Aleš člen Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 221812240  
genmjr. Ing. Ryba, Drahoslav člen Ministerstvo vnitra 950819220  
Ing. Toman, Miroslav CSc. člen Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 221812333  
Ing. Vančura, Petr člen Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 973212061  
genmjr. Ing. Verner, Jiří člen Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 973216003  


Seznam pracovních skupin v povodňové komisi

Název pracovní skupiny  
Pracovní štáb Ústřední povodňové komise Základní údaje o pracovní skupině povodňové komise
Seznam předsedů krajských PK Základní údaje o pracovní skupině povodňové komise
Seznam tajemníků krajských PK Základní údaje o pracovní skupině povodňové komise
Hlásná služba Základní údaje o pracovní skupině povodňové komise
Hlídková služba Základní údaje o pracovní skupině povodňové komise
správce serveru  

Aplikace byla vyrobena firmou   Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
verze aplikace: 11.09.10.1
Doporučení:
Pro prohlížení lze využít:
MS Internet Explorer 5 a vyšší,
Netscape 6.1,
Mozilla 0.9.3