Povodňová komise ORP : ORP Železný Brod


Základní informace

Obec: Železný Brod Kód obce: 795
Ulice: náměstí 3. května Telefon: 483333911
Číslo popisné: 1 Fax: 483333952
PSČ: 468 22 e-mail: podatelna@zelbrod.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.zeleznybrod.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Lufinka František Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: Městský úřad Železný Brod - starosta
Adresa práce: Nám. 3.května 1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483333940

Jméno: Mališ Ivan Mgr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: Městský úřad Železný Brod - místostarosta
Adresa práce: Nám. 3.května 1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483333920

Jméno: Stejskal Jakub Bc. Funkce v komisi: tajemník Funkce: MěÚ Železný Brod - referent KŘ
Adresa práce: nám. 3. května 1, 46822 Železný Brod Telefon práce: 468333949

Jméno: Hoření Martin Mgr. Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Funkce: MěÚ - Odbor ŽP
Adresa práce: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483333984

Jméno: Kopal Michal npor. Bc. Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Funkce: PČR Železný Brod - Vedoucí OO PČR Železný Brod
Adresa práce: Vaněčkova 729, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483389158

Jméno: Haas Josef Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Městský úřad Železný Brod - Tajemník MěÚ
Adresa práce: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483333921

Jméno: Havlíček Ivo Funkce v komisi: člen Funkce: MěÚ Železný Brod - TS města Železný Brod
Adresa práce: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483389173

Jméno: Havlík Miloš Funkce v komisi: člen Funkce: MěÚ - Ředitel bytového podniku města ŽB
Adresa práce: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483389066

Jméno: Hriník Pavel Funkce v komisi: člen Funkce: Městská policie - Velitel MěP
Adresa práce: Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483333933(39)

Jméno: Kolová Jitka Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: MěÚ Železný Brod - sekretariát
Adresa práce: Nám. 3. května /1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483333941

Jméno: Kovařík Radim Funkce v komisi: člen Funkce: velitel JSDHO Železný Brod
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Dufek Jaroslav Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: Městský úřad - Informatik
Adresa práce: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod Telefon práce: 483333957