Povodňová komise ORP : ORP Jilemnice


Základní informace

Obec: Jilemnice Kód obce: 1139
Ulice: Masarykovo náměstí Telefon: 732794346
Číslo popisné: 82 Fax: 481565222
PSČ: 514 01 e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mestojilemnice.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Richter Vladimír Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: MěÚ Jilemnice - Starosta
Adresa práce: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice Telefon práce: 481565128

Jméno: Vinklář Vladimír Funkce v komisi: místopředseda Funkce: Město Jilemnice - Místostarosta
Adresa práce: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice Telefon práce: 481565133

Jméno: Fišera Vladimír Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: MěÚ Jilemnice - referent
Adresa práce:   Telefon práce: 481565316

Jméno: Adam Ivan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice Telefon práce: 481565310

Jméno: Augustin František Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice Telefon práce: 481565210

Jméno: Cerman Josef Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Zástupce JSDHO
Adresa práce:   Telefon práce: 481319511,481319531

Jméno: Faistauer Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: MěÚ Jilemnice - tajemník
Adresa práce: Masarykovo nám. 82, 51401 Jilemnice Telefon práce: 481565134

Jméno: Myslivec Václav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: MěÚ Jilemnice - vedoucí odboru ŽP
Adresa práce: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice Telefon práce: 481565317

Jméno: Ouhrabková Dagmar PhDr. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: MěÚ Jilemnice - krizová manažerka
Adresa práce:   Telefon práce: 481565207

Jméno: Petříčková Miroslava Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Povodí Labe, s. p. - Zástupce Povodí Labe, s. p.
Adresa práce:   Telefon práce: 481321388

Jméno: Šnorbert Martin Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: MěÚ Jilemnice - vedoucí odboru rozvoje investic a majetku
Adresa práce: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice Telefon práce: 481565127

Jméno: Štěpánek Pavel npor. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Zástupce HZS LK
Adresa práce:   Telefon práce: 950487185