Povodňová komise ORP : ORP Bruntál


Základní informace

Obec: Bruntál Kód obce: 1716
Ulice: Nádražní Telefon: 554706111
Číslo popisné: 994 Fax: 554712193
PSČ: 79201 e-mail: posta@mubruntal.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mubruntal.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Rys Petr Ing., MBA Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál Telefon práce: 554706360

Jméno: Svobodová Zdeňka Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemnice
Adresa práce: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál Telefon práce: 554706322

Jméno: Procházka Vladimír Mgr. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Funkce: vedoucí odboru
Adresa práce: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál Telefon práce: 554706313

Jméno: Bernát Roman Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odd. ZÚ
Adresa práce: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál Telefon práce: 554706125

Jméno: Frgál Václav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Zeyrova 12, 792 01 Bruntál Telefon práce: 552306750

Jméno: Kopřivík Petr MUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí
Adresa práce: KHS MSK, územní pracoviště Bruntál Telefon práce: 554774120

Jméno: Krupová Pavla Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce: 554706252

Jméno: Mlčoušek Jiří Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí pracoviště Krnov
Adresa práce: LČR s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, prac. Krnov Telefon práce: 956951241

Jméno: Močko Jaroslav npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí
Adresa práce: PČR MSK, obvodní oddělení Bruntál Telefon práce: 974731650

Jméno: Petr Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel městské policie
Adresa práce: Městská policie, nám. Míru 70/1, 792 01 Bruntál Telefon práce: 554717111

Jméno: Riffler Zdeněk Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce Povodí Odry, státní podnik
Adresa práce: Povodí Odry, VHP Krnov, pracoviště Bruntál Telefon práce: 554712709

Jméno: Zouharová Hana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru finančního
Adresa práce: Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál Telefon práce: 554706337