Povodňová komise ORP : ORP Litoměřice


Základní informace

Obec: Litoměřice Kód obce: 825
Ulice: Mírové náměstí Telefon: 416916179
Číslo popisné: 15 Fax: 416916211
PSČ: 41201 e-mail: podatelna@litomerice.cz
Poznámka: sekretariát 416916105,106, operační středisko MP 416733044 WWW stránky: http://www.litomerice.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Chlupáč Ladislav Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416916109

Jméno: Krejza Karel Mgr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: 1. místostarosta
Adresa práce: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416916208

Jméno: Gryndler Pavel Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odboru ŽP
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416916179

Jméno: Čigáš Milan Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník úřadu
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416916209

Jméno: Elman Ivo Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel TSM
Adresa práce: TSM, Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416725526

Jméno: Holub Břetislav Funkce v komisi: člen Funkce: referent vodoprávního úřadu
Adresa práce: MěÚ, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416916171

Jméno: Jakub Jan Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Adresa práce: MěÚ, Topolčianská 1, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416916509

Jméno: Králik Ivan Funkce v komisi: člen Funkce: velitel MP
Adresa práce: Město Litoměřice, Zahradnická 600/3, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416733044

Jméno: Landa Lukáš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí střediska 5 PS
Adresa práce: Povodí Labe s.p., Nábřežní 305, 413 01 Roudnice n/L. Telefon práce: 416805530

Jméno: Lang Boleslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel odboru
Adresa práce: HZS Ústeckého kraje - Územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 950425120

Jméno: Letafka Miroslav Funkce v komisi: člen Funkce: referent krizového řízení
Adresa práce: MěÚ, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 416916301

Jméno: Pšeničková Helena JUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí ÚO
Adresa práce: Policie ČR, ÚO, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice Telefon práce: 974436220

Jméno: Novotná Eva Ing. Funkce v komisi: externí koordinátor Funkce: Ředitelka závodu Terezín
Adresa práce: Povodí Ohře,s. p. ,Pražská 319,411 55 Terezín Telefon práce: 416707829