Povodňová komise ORP : ORP Přerov


Základní informace

Obec: Přerov Kód obce: 1996
Ulice: Bratrská Telefon: 581268111,950781018
Číslo popisné: 709 Fax: 581268279
PSČ: 75011 e-mail: povodnova.komise@prerov.eu
Poznámka: sídlo komise: Šířava 25, Přerov WWW stránky: http://www.prerov.eu

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Juliš Pavel RNDr. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Funkce: vedoucí Odboru stavebního úřadu a ŽP
Adresa práce: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov Telefon práce: 581268232

Jméno: Hřibová Ivana Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: vedoucí odd. vod. hosp. a zemědělství
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268534

Jméno: Hubík Ivo Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odd. kriz. řízení)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268711

Jméno: Herman Marek Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odd. vodního hospodářství a zemědělství)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268541

Jméno: Daněk Zdeněk Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí oddělení organizačního (kancelář primátora)
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2 Telefon práce: 581268432

Jméno: Chalupová Lenka Bc. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí oddělení KOM (kancelář primátora)
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2, Přerov Telefon práce: 581268412

Jméno: Jurečka Stanislav Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (Odbor správy majetku a komun. služeb)
Adresa práce: Blahoslavova 3, Přerov Telefon práce: 581268423

Jméno: Kluka Jaromír Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odbor staveb. úřadu a život. pros.)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268625

Jméno: Kousalová Eva Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úřednice (Odbor správy majetku a komun. služeb)
Adresa práce: Přerov Blahoslavova 3 Telefon práce: 581268276

Jméno: Skřeček Aleš Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odbor staveb. úřadu a život. pros.)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268643

Jméno: Štajnar Jan Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (Odbor správy majetku a komun. služeb)
Adresa práce: Bratrská 34, 750 11 Přerov Telefon práce: 581268469

Jméno: Měřínský Petr Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: primátor
Adresa práce: nám. T.G.Masaryka 2, Přerov Telefon práce: 581268410

Jméno: Pecová Zuzana Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. vodního hospod. a zemědělství
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268535

Jméno: Velitel směny měst. policie Přerov Funkce v komisi: kontaktní osoba MěP Funkce: stálá služba
Adresa práce: nám. T. G. Masaryka 1 Telefon práce: 156,581268417

Jméno: Táborská Renata Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úřednice (Odbor stavebního úřadu a životního prostředí)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268542

Jméno: Vaněk Pavel Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (vodní hospodářství)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268537


Pracovní skupina povodňové komise: A - předseda

Jméno: Hřibová Ivana Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odd. vod. hosp. a zemědělství
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268534

Jméno: Měřínský Petr Ing. Funkce v komisi:   Funkce: primátor
Adresa práce: nám. T.G.Masaryka 2, Přerov Telefon práce: 581268410


Pracovní skupina povodňové komise: B - pracovní štáb

Jméno: Juliš Pavel RNDr. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Funkce: vedoucí Odboru stavebního úřadu a ŽP
Adresa práce: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov Telefon práce: 581268232

Jméno: Daněk Zdeněk Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí oddělení organizačního (kancelář primátora)
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2 Telefon práce: 581268432

Jméno: Herman Marek Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odd. vodního hospodářství a zemědělství)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268541

Jméno: Hubík Ivo Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odd. kriz. řízení)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268711

Jméno: Chalupová Lenka Bc. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí oddělení KOM (kancelář primátora)
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2, Přerov Telefon práce: 581268412

Jméno: Jurečka Stanislav Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (Odbor správy majetku a komun. služeb)
Adresa práce: Blahoslavova 3, Přerov Telefon práce: 581268423

Jméno: Kluka Jaromír Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odbor staveb. úřadu a život. pros.)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268625

Jméno: Skřeček Aleš Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odbor staveb. úřadu a život. pros.)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268643

Jméno: Štajnar Jan Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (Odbor správy majetku a komun. služeb)
Adresa práce: Bratrská 34, 750 11 Přerov Telefon práce: 581268469

Jméno: Kousalová Eva Ing. Funkce v komisi:   Funkce: úřednice (Odbor správy majetku a komun. služeb)
Adresa práce: Přerov Blahoslavova 3 Telefon práce: 581268276

Jméno: Pecová Zuzana Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odd. vodního hospod. a zemědělství
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268535

Jméno: Táborská Renata Ing. Funkce v komisi:   Funkce: úřednice (Odbor stavebního úřadu a životního prostředí)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268542

Jméno: Vaněk Pavel Ing. Funkce v komisi:   Funkce: úředník (vodní hospodářství)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268537

Jméno: Velitel směny měst. policie Přerov Funkce v komisi:   Funkce: stálá služba
Adresa práce: nám. T. G. Masaryka 1 Telefon práce: 156,581268417


Pracovní skupina povodňové komise: C - odborné složky