Povodňová komise ORP : ORP Přerov


Základní informace

Obec: Přerov Kód obce: 1996
Ulice: Bratrská Telefon: 581268111,950781018
Číslo popisné: 709 Fax: 581268279
PSČ: 75011 e-mail: povodnova.komise@prerov.eu
Poznámka: sídlo komise: Šířava 25, Přerov WWW stránky: http://www.prerov.eu

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Juliš Pavel RNDr. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Funkce: vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Adresa práce: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov Telefon práce: 581268232

Jméno: Hřibová Ivana Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: vedoucí odd. vod. hosp. a zemědělství
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268534

Jméno: Mašek Jiří Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268537

Jméno: Tomčíková Pavla Mgr. Funkce v komisi: zástupce tajemníka Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268536

Jméno: Hubík Ivo Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268711

Jméno: Herman Marek Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odd. vodního hospodářství a zemědělství)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268541

Jméno: Daněk Zdeněk Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí oddělení organizační
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2 Telefon práce: 581268432

Jméno: Chalupová Lenka Bc. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí oddělení
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2, Přerov Telefon práce: 581268412

Jméno: Jurečka Stanislav Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Blahoslavova 3, Přerov Telefon práce: 581268423

Jméno: Kluka Jaromír Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268625

Jméno: Kousalová Eva Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: MMPr Odbor správy maj. a kom.služeb
Adresa práce: Přerov Blahoslavova 3 Telefon práce: 581268276

Jméno: Pecová Zuzana Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268535

Jméno: Skřeček Aleš Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268643

Jméno: Štajnar Jan Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, 750 11 Přerov Telefon práce: 581268469

Jméno: Foltýnek Jaromír Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: Vedoucí provozu
Adresa práce: Správa a údržba silnic Olomouckého kraje, Kostelecká 912/55, 796 56 Prostějov Telefon práce: 582406009

Jméno: Franciška Vojtěch Ing. Bc. Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: zástupce vedoucího ÚO VS Přerov
Adresa práce: U Výstaviště 18, Přerov Telefon práce: 974778290

Jméno: Gala Jiří Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: vedoucí provozu a údržby komunikací
Adresa práce: Na hrázi 17, Přerov Telefon práce: 581291135

Jméno: Mrva Jindřich Ing. Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: náměstek ředitele
Adresa práce: Šířava 23, Přerov Telefon práce: 581201329

Jméno: Ocelka Radek Ing. Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: Velitel Požární stanice Přerov
Adresa práce: Šířava 2180/25, 750 02 Přerov Telefon práce: 950781062

Jméno: Mazánová Veronika DiS Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: pověřena vedením provozu Přerov
Adresa práce: 9. května 3123/109, 750 02 Přerov Telefon práce: 581200491-3

Jméno: Měřínský Petr Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: primátor
Adresa práce: nám. T.G.Masaryka 2, Přerov Telefon práce: 581268410


Pracovní skupina povodňové komise: A - předseda

Jméno: Hřibová Ivana Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odd. vod. hosp. a zemědělství
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268534

Jméno: Měřínský Petr Ing. Funkce v komisi:   Funkce: primátor
Adresa práce: nám. T.G.Masaryka 2, Přerov Telefon práce: 581268410


Pracovní skupina povodňové komise: B - pracovní štáb

Jméno: Juliš Pavel RNDr. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Funkce: vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Adresa práce: Bratrská 709/34, 750 02 Přerov Telefon práce: 581268232

Jméno: Mašek Jiří Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268537

Jméno: Daněk Zdeněk Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí oddělení organizační
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2 Telefon práce: 581268432

Jméno: Herman Marek Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník (odd. vodního hospodářství a zemědělství)
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268541

Jméno: Hubík Ivo Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268711

Jméno: Chalupová Lenka Bc. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí oddělení
Adresa práce: nám.T.G.Masaryka 2, Přerov Telefon práce: 581268412

Jméno: Jurečka Stanislav Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Blahoslavova 3, Přerov Telefon práce: 581268423

Jméno: Kluka Jaromír Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268625

Jméno: Skřeček Aleš Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268643

Jméno: Štajnar Jan Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, 750 11 Přerov Telefon práce: 581268469

Jméno: Kousalová Eva Ing. Funkce v komisi:   Funkce: MMPr Odbor správy maj. a kom.služeb
Adresa práce: Přerov Blahoslavova 3 Telefon práce: 581268276

Jméno: Pecová Zuzana Ing. Funkce v komisi:   Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268535

Jméno: Tomčíková Pavla Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: úředník
Adresa práce: Bratrská 34, Přerov Telefon práce: 581268536


Pracovní skupina povodňové komise: C - odborné složky

Jméno: Franciška Vojtěch Ing. Bc. Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: zástupce vedoucího ÚO VS Přerov
Adresa práce: U Výstaviště 18, Přerov Telefon práce: 974778290

Jméno: Gala Jiří Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: vedoucí provozu a údržby komunikací
Adresa práce: Na hrázi 17, Přerov Telefon práce: 581291135

Jméno: Mrva Jindřich Ing. Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: náměstek ředitele
Adresa práce: Šířava 23, Přerov Telefon práce: 581201329

Jméno: Ocelka Radek Ing. Funkce v komisi: člen odborné skupiny Funkce: Velitel Požární stanice Přerov
Adresa práce: Šířava 2180/25, 750 02 Přerov Telefon práce: 950781062

Jméno: Foltýnek Jaromír Funkce v komisi:   Funkce: Vedoucí provozu
Adresa práce: Správa a údržba silnic Olomouckého kraje, Kostelecká 912/55, 796 56 Prostějov Telefon práce: 582406009

Jméno: Mazánová Veronika DiS Funkce v komisi:   Funkce: pověřena vedením provozu Přerov
Adresa práce: 9. května 3123/109, 750 02 Přerov Telefon práce: 581200491-3