Povodňová komise ORP : ORP Prostějov


Základní informace

Obec: Prostějov Kód obce: 1562
Ulice: náměstí T. G. Masaryka 130/14 Telefon: 582329111
Číslo popisné: 130 Fax: 582342338
PSČ: 79601 e-mail: https://posta.izsol.cz
Poznámka: tel. k HZS: 950775236, 950775237, 950775238 WWW stránky: http://www.prostejov.eu

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Jura František Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: primátor statutárního města Prostějova
Adresa práce: MM Prostějova, nám. T.G. M. 130/14, 79601 Prostějov Telefon práce: 582329125

Jméno: Cetkovská Martina Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: Vedoucí odboru životního prostředí
Adresa práce: MM Prostějova, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov Telefon práce: 582329400

Jméno: Labák Adolf Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Vedoucí oddělení krizového řízení
Adresa práce: MMP, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Telefon práce: 582329171

Jméno: Adam Tomáš plk. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí ÚO PČR Prostějov
Adresa práce: Územní odbor PČR, Újezd 1658/12, 796 01 Prostějov Telefon práce: 974781221

Jméno: Březina Petr Funkce v komisi: člen Funkce: správce toků
Adresa práce: Velké Losiny Telefon práce: 583250127

Jméno: Havránek Zbyněk Funkce v komisi: člen Funkce: Referent
Adresa práce: FCC-Group, Technické služby Prostějov, Průmyslová 1B, 796 01 Prostějov Telefon práce: 582302745

Jméno: Holinková Hana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
Adresa práce: Magistrát města Prostějova, Školní 3643/4, 796 01 Prostějov Telefon práce: 582329493

Jméno: Mazánová Veronika DiS Funkce v komisi: člen Funkce: pověřena vedením provozu Přerov
Adresa práce: 9. května 3123/109, 750 02 Přerov Telefon práce: 581200491-3

Jméno: Nagy Jan Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Městská policie Prostějov, Havlíčkova 2953/4, 796 01 Prostějov Telefon práce: 582402214

Jméno: Pavlíček Jaroslav Funkce v komisi: člen Funkce: Referent odboru dopravy Magistrátu města Prostějova
Adresa práce: MMP, Křížkovského, 796 01 Prostějov Telefon práce: 582329803

Jméno: Podola Martin Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: technik provozu Přerov
Adresa práce: Povodí Moravy, 9. května 3123/109, 750 02 Přerov Telefon práce: 581277512

Jméno: Poruba Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: správce toků (rajon 711)
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Telefon práce: 956957211

Jméno: Řepka Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Vak Prostějov a.s.
Adresa práce: Středomoravská vodárenská a.s., Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov Telefon práce: 582301001

Jméno: Sobek Marek plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel ÚO Prostějov - HZS OL kraje
Adresa práce: Wolkerova 6, Prostějov Telefon práce: 950775065

Jméno: Večeřa Milan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Správce toků - detaš. prac. Luhačovice
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. správa toků - oblast povodí Moravy, prac. Luhačovice, Uherskobrodská 81, Luhačovice Telefon práce: 956957121