Povodňová komise ORP : ORP Mohelnice


Základní informace

Obec: Mohelnice Kód obce: 2003
Ulice: U Brány Telefon: 583452111
Číslo popisné: 916 Fax: 583430767
PSČ: 78985 e-mail: mesto@mohelnice.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mohelnice.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Kuba Pavel Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 78985 Mohelnice Telefon práce: 583452132

Jméno: Trnka Vladimír Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odboru životního prostředí
Adresa práce: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice Telefon práce: 583452197

Jméno: Burdová Věra Ing Funkce v komisi: člen Funkce: správce toků
Adresa práce: Povodí Moravy s.p., Temenická 52, Šumperk 78701 Telefon práce: 583301291

Jméno: Horák Oldřich Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce velitele SDH
Adresa práce: Nádražní 25,789 85 Mohelnice Telefon práce: 583472130

Jméno: Cháb Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Zástupce ved. ST
Adresa práce: LČR s.p., Potoční 61, 787 01 Šumperk Telefon práce: 956957237

Jméno: Ihnátová Renata Ing Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník bezpečnostní rady
Adresa práce: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice Telefon práce: 583452144

Jméno: Kapl Petr Funkce v komisi: člen Funkce: pracovník odbor SURI, oddělení hospodářské správy
Adresa práce: Město Mohelnice,U Brány 2,789 85 Mohelnice Telefon práce: 583452115