Povodňová komise ORP : ORP Jeseník


Základní informace

Obec: Jeseník Kód obce: 2062
Ulice: Masarykovo nám. Telefon: 584498151
Číslo popisné: 167 Fax:
PSČ: 790 01 e-mail: posta@mujes.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.jesenik.org/cz/

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Blišťanová Zdeňka Mgr. Bc. Funkce v komisi: předseda Funkce: starostka
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Telefon práce: 584498151

Jméno: Urban Václav Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: 2. místostarosta
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník Telefon práce: 584498152

Jméno: Vlazlo Tomáš Funkce v komisi: místopředseda Funkce: 1. místostarosta
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník Telefon práce: 584498162

Jméno: Řeha Martin Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: zástupce vedoucí odboru ŽP
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník Telefon práce: 584498425

Jméno: Andělová Ludmila plk. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí ÚO PČR Jeseník
Adresa práce: Policie České republiky, územní odbor Jeseník, Moravská 780/4, 790 01 Jeseník Telefon práce: 974773550

Jméno: Holub Josef Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Povodí Odry, s. p., Šumperská 382, 790 01 Jeseník Telefon práce: 584402055

Jméno: Kučera Miroslav Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: oddělení vnitřní správy-krizové řízení
Adresa práce: MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník Telefon práce: 584498109

Jméno: Macháček Miroslav Funkce v komisi: člen Funkce: OÚ Lichnov - předseda osadního výboru
Adresa práce: Lesy ČR, s.p.; Správa toků - oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek-Místek Telefon práce: 956951242

Jméno: Pastucha Jan plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel HZS ÚO Jeseník
Adresa práce: HZS OK, U Bělidla 1258/1, 790 01 Jeseník Telefon práce: 950791020

Jméno: Pavlíček Patrik Tomáš Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník Telefon práce: 584487012

Jméno: Proske Lumír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí ČOV
Adresa práce: VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, Tyršova 248, 790 01 Jeseník Telefon práce: 584401022

Jméno: Večerka Zdeněk Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Temenická 52, Šumperk Telefon práce: 583301298