Povodňová komise ORP : ORP Turnov


Základní informace

Obec: Turnov Kód obce: 1155
Ulice: Antonína Dvořáka Telefon: 725072578
Číslo popisné: 335 Fax: 481366221
PSČ: 51101 e-mail: povoden@turnov.cz
Poznámka: alt. tel.: 481366366, 481366367, 481366368 WWW stránky: http://www.turnov.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Hocke Tomáš Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: město Turnov - starosta
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335/., 51101 Turnov Telefon práce: 481366223

Jméno: Houžvička Jiří Ing. Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: MÚ Turnov - vodoprávní úřad
Adresa práce:   Telefon práce: 481366159

Jméno: Mrklas Luboš Bc. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Městský úřad - OKŘ
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, Turnov Telefon práce: 481366818

Jméno: Vaňátko Pavel Bc. Funkce v komisi: vedoucí odborné skupiny Funkce: Městský úřad - Vedoucí odboru dopravního
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov Telefon práce: 481366871

Jméno: Bartoníček Martin Funkce v komisi: skupina AVS Funkce: MÚ Turnov - Velitel JPO Turnov
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov Telefon práce: 481366818

Jméno: Drahoňovský Milan npor. Funkce v komisi: skupina AVS Funkce: Policie ČR - vedoucí obvodního oddělení - útvaru OOP Turnov
Adresa práce: Žižkova -/-, 51101 Turnov Telefon práce: 481322333

Jméno: Otmar Jakub npor.ing. Funkce v komisi: skupina AVS Funkce: HZS Lk - velitel stanice HZS Lk v Turnově
Adresa práce: Na Lukách, Turnov Telefon práce: 950486097

Jméno: Houšková Petra Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Město Turnov - místostarostka
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov Telefon práce: 481336224

Jméno: Hovorka Zdeněk Funkce v komisi: člen Funkce: MÚ - vedoucí odboru správního
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov Telefon práce: 481366823

Jméno: Kocourová Hana Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: městský úřad - Vedoucí odboru sociálních věcí
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov Telefon práce: 481366854

Jméno: Svobodová Jana Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Městský úřad - Místostarostka
Adresa práce: Antonína Dvořáka 355, 51101 Turnov Telefon práce: 481366224

Jméno: Šmiraus Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: MÚ - tajemník MěÚ
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov Telefon práce: 481366405

Jméno: Zakouřilová Eva Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Městský úřad - Vedoucí stavebního úřadu
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov Telefon práce: 481366803

Jméno: Šípošová Miloslava ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: MÚ - vedoucí odboru ŽP, vod.hosp a zeměď.
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov Telefon práce: 481366153

Jméno: Štrauchová Zdenka Mgr. Funkce v komisi: tiskový mluvčí Funkce: Město Turnov - Ttisková mluvčí
Adresa práce: Antonína Dvořáka 366, 511 01 Turnov Telefon práce: 481366321

Jméno: Cilerová Monika Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Městský úřad - referent/ka
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov Telefon práce: 481366803

Jméno: Hozdecká Ivana Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Městský úřad - referent/ka
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov Telefon práce: 481366302

Jméno: Preislerová Iva Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Městský úřad - referent/ka
Adresa práce: Antonína Dvořáka 335, Turnov Telefon práce: 481366819