Povodňová komise ORP : ORP Jablonec nad Nisou


Základní informace

Obec: Jablonec nad Nisou Kód obce: 779
Ulice: Hasičská ul. Telefon: 483357244,773347572
Číslo popisné: 3 Fax: 483357445
PSČ: 467 51 e-mail: krizovy.stab@mestojablonec.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mestojablonec.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Beitl Petr Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: Statutární město Jablonec nad Nisou - primátor
Adresa práce:   Telefon práce: 483357321

Jméno: Vele Miloš Ing. Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: statutární město Jablonec n.N. - náměstek primátora
Adresa práce:   Telefon práce: 483357150

Jméno: Chlouba František Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Statutární město - Magistrát - vedoucí oddělení krizového řízení
Adresa práce: Mírové nám. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou Telefon práce: 483357244

Jméno: Stehnová Dana Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Funkce: Statutární město Jablonec nad Nisou - pracovnice OŽPaSPP - VÚ
Adresa práce: Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou Telefon práce: 483357269

Jméno: Bartoň Petr plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: HZS LK - ÚO JN - ředitel
Adresa práce:   Telefon práce: 950481140

Jméno: Langr Pavel plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Policie ČR - Vedoucí ÚO Policie ČR Jablonec nad Jablonec nad Nisou
Adresa práce: 28. října10 ÄŤ.o. 28. října10, 46673 Jablonec nad Nisou Telefon práce: 974474220

Jméno: Pappová Monika Funkce v komisi: člen Funkce: Statutární město Jablonec nad Nisou - pracovnice OŽPaSPP - VÚ
Adresa práce:   Telefon práce: 483357362

Jméno: Řehoř František RNDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Krajská hygienická stanice LK, ÚP Jablonec nad Nisou - vedoucí
Adresa práce: Podhorská 62, 467 51 Jablonec nad Nisou Telefon práce: 483368529

Jméno: Řimnáčová Ivana Ing., Mgr Funkce v komisi: člen Funkce: Statutární město Jablonec nad Nisou - Magistrát MJN - ved. odb. stavebního a životního prostředí
Adresa práce: Mírové nám.19 ÄŤ.o. Mírové nám.19, 467 51 Jablonec n.N. Telefon práce: 483357160

Jméno: Šenk Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Povodí Labe s.p., záv.Jablonec n.N. - vedoucí PS Liberec
Adresa práce:   Telefon práce: 483366311