Povodňová komise ORP : ORP Liberec


Základní informace

Obec: Liberec Kód obce: 817
Ulice: Frýdlantská Telefon: 602482318
Číslo popisné: 183 Fax: 485244890
PSČ: 46059 e-mail: mml.vu@liberec.cz
Poznámka: kr. tel.: 602 189 713 WWW stránky: http://www.liberec.cz/cz/

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Batthyány Tibor Funkce v komisi: předseda Funkce: statutární město Liberec - primátor
Adresa práce: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec Telefon práce: 485243167

Jméno: Fadrhonc Jindřich Ing. Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Funkce: statutární město Liberec - tajemník MML
Adresa práce: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec Telefon práce: 485243161

Jméno: Rašín Jaroslav Ing. Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Funkce: statutární město Liberec - vedoucé odboru žívotního prostředí, MML
Adresa práce: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec Telefon práce: 485244872

Jméno: Janečková Markéta Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: statutární město Liberec - odborný referent odd. Vodoprávní úřad, MML
Adresa práce: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1 Telefon práce: 485244876

Jméno: Blažek Karel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Liberec - ředitel
Adresa práce: Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30 Telefon práce: 726826701

Jméno: Boháč Karel Funkce v komisi: člen Funkce: Krajský úřad Liberckého kraje - ostraha
Adresa práce: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Telefon práce: 485226112

Jméno: Dytrichová Dedeciusová Dagmar Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: satutární město Liberec - odborný referent odd. Vodoprávní úřad, MML
Adresa práce: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1 Telefon práce: 485244875

Jméno: Hlaváček Filip kpt. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Krajské vojenské velitelství LIberec - vedoucí starší důstojník
Adresa práce: Na Zápraží 376/4, 460 07 Liberec Telefon práce: 973262213

Jméno: Klíma Jiří Funkce v komisi: člen Funkce: Povodí Ohře,s.p. závod Terezín - PHS Česká Lípa - mistr údržby
Adresa práce: Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa Telefon práce: 487882875

Jméno: Klinovská Marie Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: statutární město Liberec - odborný referent odd. ochrany přírody, MML
Adresa práce: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec Telefon práce: 485244869

Jméno: Koutecká Štěpánka Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: statutární město Liberec - odborný referen odd. ochran přírody, MML
Adresa práce: Nám. Dr. E. beneše 1, 460 59 Liberec Telefon práce: 485244865

Jméno: Kurka Jan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Povodí Labe,s.p. - závod Jablonec nad Nisou - technický zástupce ředitele
Adresa práce: Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou Telefon práce: 483360340

Jméno: Ludvík Lavička Funkce v komisi: člen Funkce: DPMLJ - provozně technický ředitel
Adresa práce: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec 3 Telefon práce: 485344136

Jméno: Malina Kurt Mgr. Plk. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Pastýřská 375/3, 460 01 Liberec 1 Telefon práce: 974466229

Jméno: Rychetský Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: statutární město Liberec - vedoucí odboru dopravy, MML
Adresa práce: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec Telefon práce: 485243831

Jméno: Šebesta Roman MVDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Krajská veterinární správa v Liberci - ředitel
Adresa práce: Ostašovská 521, 460 1 Liberec 11 Telefon práce: 485246694

Jméno: Štajnc Petr Ing. kpt. Funkce v komisi: člen Funkce: HZS LK - KŘ Liberec - Vedoucí oddělení IZS a výkonu služby
Adresa práce: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3 Telefon práce: 950470063

Jméno: Šťastný Lubomír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Lesy ČR, s.p., Správa toků - Oblast Povodí Ohře, detašované pracoviště Česká Lípa, - správce VT
Adresa práce: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice Telefon práce: 956956111

Jméno: Valenta Vladimír MUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Krajská hygienická stanice Liberec - ředitel KHS
Adresa práce: Husova 64, 460 31 Liberec 1 Telefon práce: 485253132