Povodňová komise ORP : ORP Česká Lípa


Základní informace

Obec: Česká Lípa Kód obce: 710
Ulice: T.G.Masaryka Telefon: 725072554
Číslo popisné: 2 Fax: 487881177
PSČ: 470 36 e-mail: zatecka@mucl.cz
Poznámka: telefony PK: 487 881 260, 487 881 202 krizove telefony: 602 951 777, 725 062 464, 725 072 554 WWW stránky: http://www.mucl.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Žatecká Romana Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: Město Česká Lípa - starostka
Adresa práce: náměstí T.G.M. 1, 47036 Česká Lípa Telefon práce: 487881202,487521888

Jméno: Šafránková Alena Funkce v komisi: místopředseda Funkce: Město Česká Lípa - I. místostarostka
Adresa práce: náměstí T.G.M. 1, 470 36 Česká Lípa Telefon práce: 487881267

Jméno: Raninec Juraj Mgr. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Funkce: Město Česká Lípa - místostarosta
Adresa práce: náměstí T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa Telefon práce: 487881260

Jméno: Píšková Alexandra Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: MěÚ Česká Lípa, vedoucí oddělení vodoprávního úřadu OŽP
Adresa práce: náměstí T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa Telefon práce: 487881136

Jméno: Konvalinová Růžena RNDr. Funkce v komisi: zástupce tajemníka Funkce: Město Česká Lípa - vedoucí OŽP
Adresa práce: náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Telefon práce: 487881217

Jméno: Tvrdík Jiří Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Funkce: Město Česká Lípa - strážník MP ČL
Adresa práce: náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Telefon práce: 487881265

Jméno: Drchota Filip mjr. Bc. Funkce v komisi: ÚO HZS Funkce: HZS Libereckého kraje - ÚO Česká Lípa
Adresa práce: Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa Telefon práce: 950475500

Jméno: Jeník Vladimír Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Město Česká lípa - velitel MP Česká Lípa
Adresa práce: nám. T.G. Masaryka 1, 47001 Česká Lípa Telefon práce: 487881151

Jméno: Ondřej František Funkce v komisi: člen Funkce: Město Česká Lípa - vedoucí OD
Adresa práce: T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Telefon práce: 487885531

Jméno: Plecitý Ludvík npor., DiS Funkce v komisi: člen Funkce: Policie ČR, KŘP Libereckého kraje - vedoucí OOP Česká Lípa
Adresa práce: Paní Zdislavy 299, 470 80 Česká Lípa Telefon práce: 974471702

Jméno: Rajt Petr Plk. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Policie ČR, KŘP Libereckého kraje - vedoucí územního odboru Česká Lípa
Adresa práce: Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa Telefon práce: 974471229,974471101

Jméno: Šťastný Lubomír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Lesy ČR, s.p., Správa toků - Oblast Povodí Ohře, detašované pracoviště Česká Lípa, - správce VT
Adresa práce: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice Telefon práce: 956956111

Jméno: Ziml Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Povodí Ohře, s.p., závod Terezín - úsekový technik střediska Česká Lípa
Adresa práce: Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa Telefon práce: 487882894

Jméno: Březinová Zuzana Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Město Česká Lípa - sekretářka místostarosty
Adresa práce: T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Telefon práce: 487881204

Jméno: Procházková Tereza Bc. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Město Česká Lípa, Odbor organizační - sekretářka starostky
Adresa práce: náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Telefon práce: 487881201