Povodňová komise ORP : ORP Židlochovice


Základní informace

Obec: Židlochovice Kód obce: 1376
Ulice: Nádražní Telefon: 547428760
Číslo popisné: 750 Fax:
PSČ: 66701 e-mail: komenda@zidlochovice.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.zidlochovice.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Vitula Jan Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: Starosta
Adresa práce: Město Židlochovice Telefon práce: 547426012

Jméno: Kejřová Ivana Mgr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: Tajemník obecního úřadu ORP
Adresa práce: Město Židlochovice Telefon práce: 547428720

Jméno: Komenda Milan Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Vedoucí odboru ŽP a stavebního úřadu
Adresa práce: Město Židlochovice Telefon práce: 547428760

Jméno: Dofek Libor npor. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení
Adresa práce: Masarykova 102, 667 01 Židlochovice Telefon práce:  

Jméno: Holoubková Martina Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Referent krizového řízení
Adresa práce: Město Židlochovice Telefon práce: 547428729

Jméno: Nevídal Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí provozu
Adresa práce: VAS,a.s. - provoz Židlochovice Telefon práce: 547231503

Jméno: Raušer Zdeněk plk. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Zástupce vedoucího územního odboru Brno venkov, PČR
Adresa práce: PČR, ÚO Brno venkov, Rybářská 17, 611 33 Brno Telefon práce: 974626222

Jméno: Souček Zdeněk Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Zaměstnanec subjektu zřizovaného krajem
Adresa práce: Správa a údržba silnic JMK Telefon práce: 547120418

Jméno: Suchánek Karel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Zaměstnanec obecního úřadu ORP
Adresa práce: Město Židlochovice Telefon práce: 547428770

Jméno: Svoboda Petr npor. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Příslušník HZS
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor JMK - PS Židlochovice Telefon práce: 950620120

Jméno: Šlapalová Ildikó Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Zaměstnanec obecního úřadu ORP
Adresa práce: Město Židlochovice Telefon práce: 547428747

Jméno: Šotnar Radek Funkce v komisi: člen Funkce: Zaměstnanec obecního úřadu ORP
Adresa práce: Město Židlochovice Telefon práce: 547428732

Jméno: Šťastová Barbora Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent OŽPSÚ
Adresa práce: Město Židlochovice Telefon práce: 547428764

Jméno: Tybl Lukáš Funkce v komisi: člen Funkce: Zaměstnanec podnikatelského subjektu
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Telefon práce: 543423452