Povodňová komise ORP : ORP Veselí nad Moravou


Základní informace

Obec: Veselí nad Moravou Kód obce: 1490
Ulice: tř. Masarykova Telefon: 518670111,518670200
Číslo popisné: 119 Fax: 518670109
PSČ: 69813 e-mail: mesto@veseli-nad-moravou.cz
Poznámka: Povodňový telefon 518 670 200. WWW stránky: http://www.veseli-nad-moravou.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Kneprová Alena Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník bezpečnostní rady MěÚ Veselí n. M.
Adresa práce: Veselí nad Moravou, MěÚ, Masarykova 119 Telefon práce: 518670116

Jméno: Janoška Jiří Ing. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Telefon práce: 518670240

Jméno: Stonawski Stanislav npor. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel požární stanice
Adresa práce: Masarykova 200, 698 01 Veselí nad Moravou Telefon práce: 950623162

Jméno: Prax Rostislav str. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel městské policie Veselí n. M.
Adresa práce: Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Telefon práce: 518670280

Jméno: Hála Pavel Funkce v komisi: člen Funkce: Úsekový technik provozu Povodí Moravy, s.p. Veselí n M.
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Telefon práce: 518322371

Jméno: Hudeček Vlastimil Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí pracoviště – Lesy ČR (Luhačovice)
Adresa práce: Lesy ČR s.p., Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice Telefon práce: 577197097

Jméno: Říčař Miroslav Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: pracovník, Státní pozemkový úřad, odd. správy vodních děl
Adresa práce: Aloise Krále 1552/4, 79601 Prostějov Telefon práce: 582406033

Jméno: Bouda Pavel Funkce v komisi: člen Funkce: 1. místostarosta Města Veselí nad Moravou
Adresa práce: park Petra Bezruče 697 698 01 Veselí nad Moravou Telefon práce: 518670101

Jméno: Korta Antonín Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník MěÚ Veselí n. M.
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Telefon práce: 518670103

Jméno: Jarošová Andrea Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru majetku a investic
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Telefon práce: 518670120

Jméno: Miškeřík Jan mjr. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vrchní komisař policie ČR Hodonín
Adresa práce: Velkomoravská 1051/16, 695 01 Hodonín Telefon práce: 974633223

Jméno: Lorenc Vlastimil Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí provozu VaK Veselí nad Moravou
Adresa práce: Masarykova 1196, 698 01 Veselí nad Moravou Telefon práce: 518699521

Jméno: Grombíř Josef Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí střediska
Adresa práce: SÚS Veselí nad Moravou, Kozojídská ul. Telefon práce: 518322265

Jméno: Hrbáček Tomáš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: dozorčí provozu Veselí n. M., SŽDC, s.o.
Adresa práce: České dráhy, a.s. UŽST Veselí n/Mor. Telefon práce: 972635490

Jméno: Švarcová Jaroslava Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Hodonín
Adresa práce:   Telefon práce: 518398611

Jméno: Vlachyňský Petr Funkce v komisi: člen Funkce: Mistr okrsku
Adresa práce: Jm.plynárenská a.s., Veselí nad Moravou Telefon práce:  

Jméno: CETIN Funkce v komisi:   Funkce: není delegovaná osoba
Adresa práce:   Telefon práce: 800130027

Jméno: Kozumplík Miloš Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: Starosta města Veselí nad Moravou
Adresa práce: Město Veselí nad Moravou Telefon práce: 518670100

Jméno: Kolařík Petr Ing. Mgr., Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta města Veselí nad Moravou
Adresa práce: park Petra Bezruče 697 ,Veselí nad Moravou Telefon práce: 518670102

Jméno: Smolová Dana Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: referent vod. hosp., odbor ŽPÚP
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Telefon práce: 518670215

Jméno: E.ON Funkce v komisi:   Funkce: není delegovaná osoba
Adresa práce:   Telefon práce: 545141213