Povodňová komise ORP : ORP Rumburk


Základní informace

Obec: Rumburk Kód obce: 736
Ulice: Třída 9.května Telefon: 412356289
Číslo popisné: 1366 Fax: 412356326
PSČ: 40801 e-mail: jiri.latislav@rumburk.cz
Poznámka: oper.střed.412 356 333 WWW stránky: http://www.rumburk.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Kus Lumír Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta města Rumburk
Adresa práce: Město Rumburk, Třída 9.května 1366/48,408 01 Rumburk Telefon práce: 412356212

Jméno: Růžička Ladislav Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta města Rumburk
Adresa práce: Město Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356268

Jméno: Latislav Jiří Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356289

Jméno: Bláha Jan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: úředník odboru životního prostředí MěÚ Rumburk
Adresa práce: Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356286

Jméno: Janatová Štepánka Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce vedoucího odboru životního prostředí MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356295

Jméno: Jirásek Jan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: úředník odboru životního prostředí MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356333

Jméno: Kocián Petr Npor., DiS Funkce v komisi: člen Funkce: Velitel stanice Šluknov
Adresa práce: Zámecká 840, 407 77 Šluknov Telefon práce: 950437062,-111

Jméno: Koderová Lenka Funkce v komisi: člen Funkce: úřednice odboru životního prostředí MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356296

Jméno: Mlejnková Pavla Funkce v komisi: člen Funkce: úřednice odboru majetkového odboru MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356270

Jméno: Turková Nikola Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: úřednice SSÚ odboru stavební úřad MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356267

Jméno: Vyčítalová Ivona Funkce v komisi: člen Funkce: úřednice pracoviště krizového řízení MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356217

Jméno: Žáková Dagmar Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk, vedoucí OVV MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356214

Jméno: Adámková Lucie Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: úřednice odboru civil.a dopr.správního a živnost. úřadu MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48,408 01 Rumburk Telefon práce: 412356260

Jméno: Tůmová Radka Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: úřednice odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Rumburk
Adresa práce: MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk Telefon práce: 412356350


Pracovní skupina povodňové komise: pracovní štáb