Povodňová komise ORP : ORP Zábřeh


Základní informace

Obec: Zábřeh Kód obce: 2011
Ulice: Masarykovo náměstí Telefon: 583468111
Číslo popisné: 510 Fax: 583416505
PSČ: 78901 e-mail: e-podatelna@muzabreh.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.zabreh.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: John František RNDr. Mgr., Ph.D. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh Telefon práce: 583468218

Jméno: Klímek Josef Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh Telefon práce: 583468216

Jméno: Kamenec Rostislav Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: referent oddělení ŽP
Adresa práce: MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh Telefon práce: 583468240

Jméno: Čížek David DiS. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí provozu Šumperk
Adresa práce: Povodí Moravy s.p. Brno, provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk Telefon práce: 583301292

Jméno: Domluvil Josef Funkce v komisi: člen Funkce: Velitel JSDH Zábřeh
Adresa práce: Tunklova 5, Zábřeh Telefon práce:  

Jméno: Doubrava Václav Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel
Adresa práce: Městská policie Zábřeh Telefon práce: 583411594

Jméno: Hloch Vlastimil Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí správního odboru
Adresa práce: MěÚ Zábřeh Telefon práce: 583468236

Jméno: Hýblová Květoslava Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení ŽP
Adresa práce: MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh Telefon práce: 583468254

Jméno: Kašpar Petr Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odd. dopravy
Adresa práce: MěÚ Zábřeh Telefon práce: 583468131

Jméno: Kolářová Jitka Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru občanskosprávních agend
Adresa práce: MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh Telefon práce: 583468223

Jméno: Košťál Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru správy majetku města
Adresa práce: MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh Telefon práce: 583468249

Jméno: Maixner Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent krizového řízení
Adresa práce: MěÚ Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh Telefon práce: 583468147

Jméno: Polách Jiří npor. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel obvodního oddělení PČR Zábřeh
Adresa práce: Postřelmovská 7, 789 01 Zábřeh Telefon práce:  

Jméno: Šváb Jan npor. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel ÚO HZS Zábřeh
Adresa práce: ÚO HZS, Zahradní 5, 789 01 Zábřeh Telefon práce: 950786097