Povodňová komise ORP : ORP Šternberk


Základní informace

Obec: Šternberk Kód obce: 1911
Ulice: Horní náměstí Telefon: 585086111,585086511
Číslo popisné: 78 Fax: 585086585,585012953
PSČ: 78501 e-mail: podatelna@sternberk.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán ORP Šternberk: http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/orpsternberk WWW stránky: http://www.sternberk.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Orság Stanislav Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086274

Jméno: Kraus Jiří Funkce v komisi: 1. místopředseda, ved. 1.směny Funkce: místostarosta
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086222

Jméno: Kostrůnek Antonín Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: VHS SITKA, s.r.o. Telefon práce: 585004410

Jméno: Studecká Naděžda Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemnice MěÚ Šternberk
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086242

Jméno: Kameníčková Jana Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: referent OŠK MěÚ Šternberk
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086227

Jméno: Černocká Irena Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí OdPVV MěÚ Šternberk
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086307

Jméno: Šamšula Libor Mgr. Funkce v komisi: 2. místopředseda, ved. 2. směny Funkce: místostarosta
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086276

Jméno: Runštuková Adriana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí ODSH MěÚ Šternberk
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086561

Jméno: Jurečková Zdenka Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent OŽP MěÚ Šternberk
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086566

Jméno: Karásková Pavla Funkce v komisi: člen Funkce: referent OŽP MěÚ Šternberk - vodoprávní úřad
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086568

Jméno: Bučková Kamila Funkce v komisi: člen Funkce: referent OŽP MěÚ Šternberk - vodoprávní úřad
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086569

Jméno: Kummer Jiří Funkce v komisi: člen Funkce: referent OSRI MěÚ Šternberk
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086230

Jméno: Vychodil Daniel Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení OIVZ MěÚ Šternberk
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086236

Jméno: Grézl Lubomír npor. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel hasičské stanice Šternberk
Adresa práce: HZS Šternberk, Náměstí Svobody 6, 785 01 Šternberk Telefon práce: 950772062

Jméno: Diviš Jaroslav npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení
Adresa práce: PČR, Oblouková 4, 785 01 Šternberk Telefon práce: 974766730

Jméno: Mráková Zdeňka Funkce v komisi: člen Funkce: Úsekový technik provoz Olomouc
Adresa práce: Povodí Moravy, U dětského domova 263, Olomouc Telefon práce: 585711233

Jméno: Totušek Martin Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Správce toků (rajon 705) - Lesy ČR,s.p.
Adresa práce: Lesy ČR,s.p., Potoční 61, 787 01 Telefon práce: 956957231

Jméno: Fréharová Jarmila Mgr. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí OŽP MěÚ Šternberk
Adresa práce: Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk Telefon práce: 585086572

Jméno: Chmelo Tibor Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Krizové řízení, informatik
Adresa práce: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16 Telefon práce: 585086593