Povodňová komise ORP : ORP Cheb


Základní informace

Obec: Cheb Kód obce: 515
Ulice: nám. Krále Jiřího z Poděbrad Telefon: 354440111
Číslo popisné: 1 Fax: 354440550
PSČ: 35002 e-mail: kontakt@cheb.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.cheb.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: JALOVEC Antonín Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Telefon práce: 354440555

Jméno: SÝKORA Václav Mgr., MBA Funkce v komisi: místopředseda Funkce: tajemník Městského úřadu Cheb
Adresa práce: Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Telefon práce: 354440106

Jméno: SOBOTKA Radek Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. ŽP MěÚ Cheb
Adresa práce: Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Telefon práce: 354440522

Jméno: ADÁMEK Jan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozu spojeného provozu Cheb a Aš
Adresa práce: CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb Telefon práce: 354414255

Jméno: Bezděk Jan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí provozu Cheb
Adresa práce: Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Cheb Telefon práce: 354422115

Jméno: DOUBRAVA Jan plk.Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel územního odboru Cheb, 17. listopadu 30, 35002 Cheb
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, 17. listopadu Telefon práce: 950375120

Jméno: GONOS Miroslav plk.Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí ÚO
Adresa práce: Policie ČR, Krajské ředitelství policie KK, ÚO Cheb Telefon práce: 974372221

Jméno: KOLOUCHOVÁ Jitka Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Telefon práce:  

Jméno: KUBEC Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí úseku obrany a krizového řízení
Adresa práce: Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Telefon práce: 354440664

Jméno: PODORSKÁ Olga Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent životního prostředí
Adresa práce: Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Telefon práce: 354440525

Jméno: SINKULOVÁ Jana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent životního prostředí
Adresa práce: Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Telefon práce: 354440517

Jméno: ŠINKA Jaroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Adresa práce: Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb Telefon práce: 354440140