Povodňová komise ORP : ORP Chrudim


Základní informace

Obec: Chrudim Kód obce: 981
Ulice: Resselovo náměstí Telefon: 469657111
Číslo popisné: 77 Fax: 469657240
PSČ: 53701 e-mail: urad@chrudim-city.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.chrudim-city.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Pilný František Ing., MBA Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta města Chrudim
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Telefon práce: 469657141

Jméno: Lichtenberg Petr Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: místostarosta města Chrudim
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim Telefon práce: 469657145

Jméno: Koreček Pavel Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. vodního hospodářství
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim Telefon práce: 469657334

Jméno: Dvořák Lukáš Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vrchní strážník
Adresa práce: Městská policie, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Telefon práce: 469657826

Jméno: Gerhartová Tereza Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent odd. vodního hospodářství
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim Telefon práce: 469657336

Jméno: Klimek Martin Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí Odboru dopravy
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim Telefon práce: 469657500

Jméno: Kolář Zdeněk Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. Telefon práce: 469638816

Jméno: Kozák Marek Bc., Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ved. odd. kriz. řízení
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim Telefon práce: 469657660

Jméno: Michek Petr Funkce v komisi: člen Funkce: Správce toků
Adresa práce: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe Telefon práce: 956953214

Jméno: Musil Lubomír Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí provozního střediska
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik - Provozní středisko Pardubice Telefon práce: 466868240

Jméno: Rusňáková Ilona Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent odd. vodního hospodářství
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim Telefon práce: 469657332

Jméno: Rychnovský Ivo Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí Odboru životního prostředí
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim Telefon práce: 469657300

Jméno: Tomášek Ladislav plk. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Policie České republiky - KŘP Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim Telefon práce: 974572221

Jméno: Vávra Leoš plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Topolská 569, 537 01 Chrudim Telefon práce: 950581120

Jméno: Veselá Lenka Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent odd. vodního hospodářství
Adresa práce: MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim Telefon práce: 469657333