Povodňová komise ORP : ORP Holešov


Základní informace

Obec: Holešov Kód obce: 1538
Ulice: Masarykova Telefon: 573521200
Číslo popisné: 628 Fax: 573521210
PSČ: 76917 e-mail: rudolf.seifert@holesov.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.holesov.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Seifert Rudolf Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Město Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Telefon práce: 573521200

Jméno: Karhan Pavel Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: Masarykova 628 Telefon práce: 573521201

Jméno: Krajcarová Marie Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Krizové řízení MěÚ Holešov
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Telefon práce: 573521254

Jméno: Helsner Jaromír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: úsekový technik
Adresa práce: PMO s.p. Tečovská 1109, 763 02 Zlín Telefon práce: 724367034

Jméno: Kaňová Lucie Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent vodoprávního úřadu
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 76901 Holešov Telefon práce: 573521405

Jméno: Kovařík Roman Funkce v komisi: člen Funkce: pověřený řízením odd. majetkové správy KM
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK - Kroměříž, Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573503731

Jméno: Liška Libor Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel Technické služby Holešov, s.r.o.
Adresa práce: Květná 1555, 769 01 Holešov Telefon práce: 573396722

Jméno: Novák Jan npor. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí OO PČR Holešov
Adresa práce: Policie ČR, Palackého 501, 769 01 Holešov Telefon práce: 974675721

Jméno: Roubalík Milan Funkce v komisi: člen Funkce: místostarosta
Adresa práce: Masarykova 628, 769 01 Holešov Telefon práce: 573521202

Jméno: Sedlář Eduard Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí provozu pitná voda VaK, a.s.
Adresa práce: VaK Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 769 01 Kroměříž Telefon práce: 721950054

Jméno: Šilhánek Miroslav nprap. Funkce v komisi: člen Funkce: Vrchní inspektor-ochrana a příprava obyvatelstva HZS Zlínského kraje, ÚO Kroměříž
Adresa práce: Nerudova 450, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 950685331

Jméno: Vaniak Mário Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: správce toků (rajon 712)
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Telefon práce: 956957212

Jméno: Vedrová Hana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí Vodoprávního úřad
Adresa práce: MěÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov Telefon práce: 573521400