Povodňová komise ORP : ORP Bystřice pod Hostýnem


Základní informace

Obec: Bystřice pod Hostýnem Kód obce: 1520
Ulice: Masarykovo nám. Telefon: 573501912
Číslo popisné: 137 Fax: 573501968
PSČ: 76861 e-mail: panek@mubph.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.bystriceph.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Pánek Zdeněk Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Telefon práce: 573501912

Jméno: Jedonová Hana MVDr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: vedoucí odboru ŽP
Adresa práce: MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Telefon práce: 573501943

Jméno: Kubějová Michaela Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: referent OŽP
Adresa práce: MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Telefon práce: 573501953

Jméno: Bednář Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce ved. ST
Adresa práce: Lesy ČR, s.p. - ST - oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, Vsetín, 755 01 Telefon práce: 956957203

Jméno: Kovařík Roman Funkce v komisi: člen Funkce: pověřený řízením odd. majetkové správy KM
Adresa práce: Ředitelství silnic ZK - Kroměříž, Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573503731

Jméno: Měrka Ondřej npor., DiS. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení
Adresa práce: Policie ČR, Holešovská 757, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Telefon práce: 9746757001

Jméno: Navrátilová Ivana DiS. Funkce v komisi: člen Funkce: úsekový technik
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Přerov, ul. 9. května 3123/109 750 02 Přerov Telefon práce: 581200492

Jméno: Přivřel Václav Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí ČOV Bystřice p.H.
Adresa práce: VaK Kroměříž a.s.,provoz Holešov, ČOV Bystřice pod Hostýnem Telefon práce: 573379191

Jméno: Zapletal Libor Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: krizové řízení
Adresa práce: MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem Telefon práce: 573501933

Jméno: Zdráhal Karel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: pracoviště prevence ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Adresa práce: HZS ZLK, ÚO Kroměříž, st. Bystřice p. H. Telefon práce: 950685311