Povodňová komise kraje : Krajská povodňová komise Olomouckého kraje


Základní informace

Obec: Olomoucký kraj Kód obce: CZ071
Ulice: Jeremenkova Telefon: 585508111
Číslo popisné: 1191 Fax: 585508813
PSČ: 77911 e-mail: posta@olkraj.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.olkraj.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Okleštěk Ladislav Funkce v komisi: předseda Funkce: hejtman
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Telefon práce: 585508847

Jméno: Zemánek Jiří Mgr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: 1. náměstek hejtmana
Adresa práce: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Telefon práce: 585508149

Jméno: Hložková Alena Mgr. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Vedoucí oddělení krizového řízení
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 625 Telefon práce: 585508829

Jméno: Fína David Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: technicko - provozní ředitel
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Telefon práce: 541637307

Jméno: Kolářík Karel plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel HZS Olomouckého kraje
Adresa práce: HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc Telefon práce: 950770020

Jméno: Kresáč Kubišová Vladimíra Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717 Telefon práce: 585508630

Jméno: Loyka Petr RNDr., CSc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru
Adresa práce: Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Telefon práce: 588488310

Jméno: Nakládal Zdeněk MUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel/ vedoucí služebního úřadu
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc Telefon práce: 585719246

Jméno: Prýgl Vojtěch plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel KVV Olomouc
Adresa práce: Dobrovského 6 , 771 11 Olomouc Telefon práce: 973401900

Jméno: Tkáč Jíří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Povodí Odry, s.p., závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Telefon práce: 596657512

Jméno: Tománek Petr Mgr. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc Telefon práce: 974761222

Jméno: Veselský Josef Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí odboru ŽP a zemědělství
Adresa práce: Jeremenkova 1211/40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722 Telefon práce: 585508402

Jméno: Židek Dušan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel pobočky ČHMÚ Ostrava
Adresa práce: K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba Telefon práce: 596900205