Povodňová komise kraje : Povodňová komise Jihomoravského kraje


Základní informace

Obec: Jihomoravský kraj Kód obce: CZ064
Ulice: Žerotínovo náměstí Telefon: 541651111
Číslo popisné: 449 Fax: 541651209
PSČ: 60200 e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.kr-jihomoravsky.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Šimek Bohumil JUDr. Funkce v komisi: předseda Funkce: hejtman Jihomoravského kraje
Adresa práce: Jihomoravský kraj Telefon práce: 541651501

Jméno: Havíř František Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: vedoucí odboru životního prostředí
Adresa práce: Žerotínovo nám. 3, 602 82 Brno Telefon práce: 541651571

Jméno: Heinz Roman JUDr., Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: ředitel KrÚ JMK
Adresa práce: Brno, Žerotínovo náměstí 3 Telefon práce: 541651201

Jméno: Tůma Antonín Dr. Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: ředitel pro správu povodí
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Telefon práce: 541637222

Jméno: Pehal Mojmír Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. vodního a lesního hospodářství
Adresa práce: Krajský úřad Jihomoravského kraje Telefon práce: 541652685

Jméno: Cibulka Michal Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK
Adresa práce: Krajský úřad Jihomoravského kraje Telefon práce: 541652690

Jméno: Černý Radek plk. gšt. Ing., MSS Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel KVV
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Telefon práce: 972444000

Jméno: Janál Petr Ing., Ph.D. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel pobočky ČHMÚ Brno
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Telefon práce: 541421020

Jméno: Pelikán Jiří Ing., plk. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel - HZS JMK
Adresa práce: Zubatého 1, 614 00 Brno Telefon práce: 950630110

Jméno: Pokludová Jana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení vod
Adresa práce: Česká inspekce živ. prostředí OI Brno Telefon práce: 541213948

Jméno: Rajtšlégr Vít Funkce v komisi: člen Funkce: Člen rady Jihomoravského kraje
Adresa práce: Jihomoravský kraj Telefon práce: 541651110

Jméno: Staněk Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel odboru obecné a komunální hygieny
Adresa práce: Krajská hygienická stanice JMK Telefon práce: 545113035

Jméno: Šedivý Radek Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Zaměstnanec KrÚ - oddělení krizového řízení a obrany
Adresa práce: Krajský úřad Jihomoravského kraje Telefon práce: 541651581

Jméno: Tržil Leoš plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Policie ČR KŘP Jmk
Adresa práce: PČR Krajské ředitelství policie JMK Telefon práce: 974621230

Jméno: Viskot Marek Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno Telefon práce: 541637252