Povodňová komise ORP : ORP Nýřany


Základní informace

Obec: Nýřany Kód obce: 647
Ulice: Americká Telefon: 377168040
Číslo popisné: 8 Fax: 377168002
PSČ: 30466 e-mail: krize@nyrany.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.nyrany.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: DAVÍDEK Jiří Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta města Nýřany a předseda bezpečnostní rady města Nýřany
Adresa práce: MěÚ Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Telefon práce: 377832301

Jméno: HAUER Petr Ing. Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: vedoucí odboru ŽP MÚ Nýřany, prac. Plzeň
Adresa práce: MÚ Nýřany, Americká 39, 304 66 Plzeň Telefon práce: 377168019

Jméno: OTÝSOVÁ Lucie Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Referent OŽP MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň
Adresa práce: Americká 8/39, 30460 Plzeň Telefon práce: 377168052

Jméno: ČECHOVÁ Helena Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: KHS Plzeňského kraje, vedoucí odd. hygieny práce P-M, odborný rada
Adresa práce: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 303 22 Plzeň, Telefon práce: 377155138

Jméno: FRONK Ladislav komisař npor. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí obvodního oddělení Nýřany
Adresa práce: KRPP ÚO Plzeň venkov, Křižíkova 394, Nýřany Telefon práce: 974327700

Jméno: GRIM Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru obrany a krizového řízení MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň a tajemník bezpečnostní rady
Adresa práce: MÚ Nýřany, prac.Plzeň, Americká 39,304 66 Plzeň Telefon práce: 377168040

Jméno: HAVLÍKOVÁ Lenka Funkce v komisi: člen Funkce: říční dozor
Adresa práce: Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka Telefon práce: 377307391

Jméno: HECLEROVÁ Vladislava Funkce v komisi: člen Funkce: Správce toků Lesy ČR s.p.
Adresa práce: Lesy ČR, s.p., správa toků - oblast povodí Berounky, prac. Plzeň, Slovanská alej 36, 326 00 Plzeň Telefon práce: 956955209

Jméno: KUČERA Luboš Funkce v komisi: člen Funkce: Vodárna Plzeň a.s.vedoucí provozu vodovodů a úpraven vod Nýřany
Adresa práce: Vodárna Plzeň a.s., Antonína Uxy 1347, 330 23 Plzeň Telefon práce: 377931315

Jméno: KUČERA Robert npor. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel požární stanice Nýřany
Adresa práce: HZS Pk, ÚO Plzeň, Požární stanice Nýřany, Šůlova 1150, 330 23 Nýřany Telefon práce: 950337162

Jméno: PLEŠMÍD Stanislav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru územního plánování MÚ Nýřany, prac. Plzeň
Adresa práce: MÚ Nýřany, prac.Plzeň, Americká 39,304 66 Plzeň Telefon práce: 377168081

Jméno: ŠNAJDROVÁ Helena Mgr. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru dopravy MÚ Nýřany, prac. Plzeň
Adresa práce: MÚ Nýřany, prac.Plzeň, Klatovská 200, 322 00 Plzeň Telefon práce: 377611113


Pracovní skupina povodňové komise: operační skupina

Jméno: FRONK Ladislav komisař npor. Bc. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí obvodního oddělení Nýřany
Adresa práce: KRPP ÚO Plzeň venkov, Křižíkova 394, Nýřany Telefon práce: 974327700

Jméno: GRIM Jiří Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru obrany a krizového řízení MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň a tajemník bezpečnostní rady
Adresa práce: MÚ Nýřany, prac.Plzeň, Americká 39,304 66 Plzeň Telefon práce: 377168040

Jméno: HAUER Petr Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru ŽP MÚ Nýřany, prac. Plzeň
Adresa práce: MÚ Nýřany, Americká 39, 304 66 Plzeň Telefon práce: 377168019

Jméno: KUČERA Robert npor. Bc. Funkce v komisi:   Funkce: velitel požární stanice Nýřany
Adresa práce: HZS Pk, ÚO Plzeň, Požární stanice Nýřany, Šůlova 1150, 330 23 Nýřany Telefon práce: 950337162