Povodňová komise kraje : Krajská povodňová komise Karlovarského kraje


Základní informace

Obec: Karlovarský kraj Kód obce: CZ041
Ulice: Závodní Telefon: 354222111
Číslo popisné: 353 Fax: 353331509
PSČ: 36006 e-mail: povodne@kr-karlovarsky.cz
Poznámka: fax OŽP: 353502238, e-mail: povodne@kr-karlovarsky.cz WWW stránky: http://www.kr-karlovarsky.cz/

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Kubis Petr Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: Hejtman
Adresa práce: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 354222100

Jméno: Martincová Regina Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 354222220

Jméno: Fošumpaurová Petra Ing., PhD. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitelka závodu
Adresa práce: Povodí Ohře - závod Karlovy Vary Telefon práce: 474636711

Jméno: Glanc Josef Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel pobočky
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň, Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň Telefon práce: 377256636

Jméno: Jakobec Karel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Člen zastupitelstva a člen rady Karlovarského kraje
Adresa práce: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Telefon práce: 354222160

Jméno: Klemák Václav plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Telefon práce: 950370100

Jméno: Kořínek Jaroslav plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Armáda ČR, Ředitel Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary, Počernická 2, 360 01 Karlovy Vary Telefon práce: 973349401

Jméno: Krýzlová Andrea Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení vodního hospodářství a havárií
Adresa práce: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 354222295

Jméno: Petráková Lenka Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitelka Krajské hygienické stanice
Adresa práce: KHS KK, Závodní 360/94, 36021 Karlovy Vary Telefon práce: 355328320

Jméno: Smolík Stanislav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Pracovník odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje
Adresa práce: Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 354222293

Jméno: Sviták Roman Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
Adresa práce: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 354222190

Jméno: Šavrňa Michal Plk. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Policie ČR – Vedoucí územního odboru Karlovy Vary
Adresa práce: Závodní 386/100 Karlovy Vary Telefon práce: 974366221

Jméno: Veverka Pavel Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí střediska PS7
Adresa práce: Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň Telefon práce: 377307343

Jméno: Vránová Martina Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Adresa práce: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 354222120

Jméno: Zvolánková Petra Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí pracoviště krizové připravenosti
Adresa práce: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., Závodní 390/98C, Karlovy Vary Telefon práce: 353362549