Povodňová komise kraje : Krajská povodňová komise Jihočeského kraje


Základní informace

Obec: Jihočeský kraj Kód obce: CZ031
Ulice: U Zimního stadionu Telefon: 386720111
Číslo popisné: 1952 Fax: 386359049
PSČ: 37076 e-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.kraj-jihocesky.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Stráská Ivana Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: hejtmanka Jihočeského kraje
Adresa práce: Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Telefon práce: 386720490

Jméno: Knot Josef JUDr., MBA Funkce v komisi: místopředseda Funkce: 1. náměstek hejtmanky
Adresa práce: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Telefon práce: 386720458

Jméno: Klimeš Zdeněk Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Adresa práce: KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Telefon práce: 386720804

Jméno: Bureš Lubomír plk.Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice Telefon práce: 387005300

Jméno: Drexler Vladimír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozu Dačice
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., Antonínská 15/II, 380 01 Dačice Telefon práce: 384420204

Jméno: Kotrbová Kvetoslava MUDr., Ph.D. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitelka
Adresa práce: KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice Telefon práce: 387712130

Jméno: Nohava Jaroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Manažer přístupové sítě Čechy Jih
Adresa práce: Česká telekominikační infrastruktura a.s., Pražská 16, 371 71 České Budějovice Telefon práce: 387824403

Jméno: Polcar Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel pobočky ČHMÚ České Budějovice
Adresa práce: ČHMÚ pobočka České Budějovice, Antala Staška 32, 370 07 České Budějovice Telefon práce: 386102242

Jméno: Völfl Richard plk. Mgr. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí operačního odboru
Adresa práce: Policie ČR, Správa Jihočeského kraje Telefon práce: 974221205

Jméno: Zahradníková Hana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odd. vodního hospodářství
Adresa práce: KÚ U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Telefon práce: 386720728

Jméno: Zachar Jozef kpt. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: náčelník štábu
Adresa práce: Armáda ČR, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice Telefon práce: 973321320

Jméno: Zídek Zdeněk Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Povodí Vltavy s.p.ZHV, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice Telefon práce: 387203635


Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní štáb

Jméno: Baloun Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel závodu
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice Telefon práce: 387683112

Jméno: Hůda Jan Ing., Ph.D. Funkce v komisi: člen Funkce: předseda představenstva
Adresa práce: Rybářství Třeboň HLD. a.s., Třeboň Telefon práce: 384701535

Jméno: Dvořáková Hana JUDr. Funkce v komisi:   Funkce: ředitelka
Adresa práce: MŽP, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice Telefon práce: 387722449

Jméno: Klimeš Zdeněk Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Adresa práce: KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Telefon práce: 386720804

Jméno: Martínek Antonín Ing. Funkce v komisi:   Funkce: referent krizového řízení
Adresa práce: KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice Telefon práce: 387712160

Jméno: Polcar Pavel Ing. Funkce v komisi:   Funkce: ředitel pobočky ČHMÚ České Budějovice
Adresa práce: ČHMÚ pobočka České Budějovice, Antala Staška 32, 370 07 České Budějovice Telefon práce: 386102242

Jméno: Zahradníková Hana Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odd. vodního hospodářství
Adresa práce: KÚ U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Telefon práce: 386720728