Povodňová komise ORP : ORP Kraslice


Základní informace

Obec: Kraslice Kód obce: 663
Ulice: nám. 28. října Telefon: 352370411
Číslo popisné: 1438 Fax:
PSČ: 35801 e-mail: sekret@meu.kraslice.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.kraslice.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Kotilínek Roman Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Městský úřad, nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Telefon práce: 352370410

Jméno: Semrád Viktor Bc. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: tajemník
Adresa práce: Městský úřad, nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Telefon práce: 352370413

Jméno: Hejkal Jiří RNDr. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odboru ŽP
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370439

Jméno: Jašová Jiřina Funkce v komisi: člen Funkce: krizový pracovník
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370417

Jméno: Vopička Robert Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel TS města
Adresa práce: Technické služby města Kraslic Telefon práce: 352687708

Jméno: Ožanová Galina Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: úřednice - odbor ŽP, vodoprávní úřad
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370458

Jméno: Ryplová Petra Funkce v komisi: člen Funkce: odbor ŽP, vodoprávní úřad
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370422

Jméno: Bahno Emil Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru RSMM Města Kraslice
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370450

Jméno: Kafková Ilona Bc., DiS, Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru dopravy
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352633814

Jméno: Harapátová Iva Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucího odboru ÚPSÚPP
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370446

Jméno: Poslední Miloslav Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí prov.vod.a kan. KMS
Adresa práce: KMS Kraslická městská společnost s.r.o. Telefon práce: 352686326

Jméno: MULAČ Martin plk. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel územního odboru Sokolov
Adresa práce: Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov Telefon práce: 950381120

Jméno: Panuška Antonín Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí OO
Adresa práce: Police ČR, obvodní oddělení Kraslice Telefon práce: 974376740

Jméno: Čeřovský Martin npor.Bc. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Police ČR, OOP Rotava Telefon práce: 974376772

Jméno: Dašková Andrea Bc. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: KHS Karlovarského kraje - pracoviště Sokolov Telefon práce: 355328243

Jméno: Štěrba Petr Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: závod KV Povodí Ohře – úsekový technik K.V.- střed
Adresa práce: Povodí Ohře, s.p., Mostecká 50, 362 32 Otovice u K. Varů Telefon práce: 353222303-5

Jméno: Odehnalová Jitka Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru SV a OŽÚ
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370416

Jméno: Rosocha Martin Funkce v komisi: člen Funkce: Velitel JSDH Kraslice
Adresa práce: Amati Denak, spol. s.r.o., Kraslice Telefon práce: 352309510

Jméno: Hollá Dana Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: vedoucí oddělení kanceláře starosty
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370429

Jméno: Chlubnová Petra DiS. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: vedoucí oddělení kanceláře tajemníka
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370420

Jméno: Fišerová Romana Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: oddělení kanceláře starosty - podatelna
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370411

Jméno: Vurmová Anna Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: oddělení kanceláře starosty - podatelna
Adresa práce: Městský úřad Kraslice Telefon práce: 352370489