Povodňová komise ORP : ORP Hořovice


Základní informace

Obec: Hořovice Kód obce: 60
Ulice: Palackého nám. Telefon: 311545301
Číslo popisné: 2 Fax: 311545313
PSČ: 26801 e-mail: sekretar@mesto-horovice.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mesto-horovice.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Peřina Jiří Dr. Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta města
Adresa práce: MěÚ Hořovice Telefon práce: 311545303

Jméno: Hasman Michal Bc. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: tajemník
Adresa práce: MěÚ Hořovice Telefon práce: 311545304

Jméno: Dlouhá Daniela V. Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: samostatný odborný referent - vodoprávní úřad
Adresa práce: MěÚ Hořovice Telefon práce: 311545316

Jméno: Grunt David Ing. Funkce v komisi: zástupce tajemníka Funkce: vedoucí odboru výstavby a ŽP
Adresa práce: MěÚ Hořovice Telefon práce: 311545380

Jméno: Kaprál Jaroslav Funkce v komisi: člen Funkce: policista
Adresa práce: OO PČR Hořovice Telefon práce: 974872710

Jméno: Kebrdle Miroslav Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: VaK Beroun, areál ČOV Hořovice Telefon práce: 311512316

Jméno: Malkus Michal Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: správce toků Komárov
Adresa práce: Povodí Vltavy, s.p. PS 6 Beroun, Hněvkovského 290, 266 01 Beroun Telefon práce: 311621580

Jméno: Redrová Lenka Funkce v komisi: člen Funkce: krizové řízení
Adresa práce: MěÚ Hořovice Telefon práce: 311545302

Jméno: Bervidová Ilona Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: odbor finanční a školství
Adresa práce: MěÚ Hořovice Telefon práce: 311545312

Jméno: Plecitá Helena Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: odbor technický a dopravní
Adresa práce: MěÚ Hořovice Telefon práce: 3115453180

Jméno: Rážová Marie Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: odbor personální a organizační
Adresa práce: MěÚ Hořovice Telefon práce: 311545319