Povodňová komise kraje : Povodňová komise Kraje Vysočina


Základní informace

Obec: Kraj Vysočina Kód obce: CZ063
Ulice: Žižkova Telefon: 564602111
Číslo popisné: 1882 Fax: 564602420
PSČ: 58601 e-mail: posta@kr-vysocina.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.kr-vysocina.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Běhounek Jiří MUDr. Funkce v komisi: předseda Funkce: hejtman Kraje Vysočina
Adresa práce: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602140

Jméno: Hyský Martin Ing. Bc. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: radní Kraje Vysočina
Adresa práce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602148

Jméno: Kadlec Zdeněk Mgr. Ing., dr. h. c. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: ředitel krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602250

Jméno: Němec Jiří plk. Mgr Funkce v komisi: místopředseda Funkce: ředitel HZS Kraje Vysočina
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Telefon práce: 950270153,4

Jméno: Mikyna Jaroslav Mgr. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602267

Jméno: Benešová Jana Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí střediska
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, středisko Čáslav, Třešňová 1330 Čáslav Telefon práce: 327313341

Jméno: Brychta Milan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Adresa práce: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava Telefon práce: 567564573

Jméno: Brzoň Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí střediska PS 7
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, PS 7 Želivka a Sázava Telefon práce: 317850032

Jméno: Horná Eva Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru životního prostředí
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Seifertova 1876/24, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602512

Jméno: Janál Petr Ing., Ph.D. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel pobočky ČHMÚ Brno
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Telefon práce: 541421020

Jméno: Kutílková Marie Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitelka závodu Dyje, Povodí Moravy, s.p.
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., závody Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou Telefon práce: 541637602

Jméno: Martinec Tomáš Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: předseda Bezpečnostní komise rady Kraje Vysočina
Adresa práce:   Telefon práce: 569495214

Jméno: Murarik Jan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení kriziového řešení a bezpečnosti krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602131

Jméno: Ňachaj Jan plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel KVV Jihlava
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Jihlava, Vrchlického 14, 586 01 Jihlava Telefon práce: 973454301

Jméno: Trojánek Miloš brig. gen. Mgr Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Kraj. ředitel. policie kraje Vysočina
Adresa práce: Vrchlického 46, 587 24 Jihlava Telefon práce: 974261229


Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní štáb povodňové komise Kraje Vysočina

Jméno: Bláhová Jana Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602576

Jméno: Drápela Martin Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602207

Jméno: Hanuška Libor plk. Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: náměstek ř. HZS kraje IZS a OPŘ
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Telefon práce: 950270155

Jméno: Olšanová Iva Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602266

Jméno: Pavlinec Petr Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí odboru informatiky krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602114

Jméno: Pavouková Jaroslava Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602596

Jméno: Pokorná Pavlína Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602368

Jméno: Sehnal Karel plk. Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: náměstek ředitele pro vnější službu
Adresa práce: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava Telefon práce: 974261221

Jméno: Straková Radka Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602593

Jméno: Svatošová Jitka Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: tisková mluvčí Kraje Vysočina, vedoucí oddělení tiskové krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602328

Jméno: Zvolánek Radek Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564502363

Jméno: Benešová Jana Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí střediska
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, středisko Čáslav, Třešňová 1330 Čáslav Telefon práce: 327313341

Jméno: Brzoň Jiří Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí střediska PS 7
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, PS 7 Želivka a Sázava Telefon práce: 317850032

Jméno: Horná Eva Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru životního prostředí
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Seifertova 1876/24, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602512

Jméno: Janál Petr Ing., Ph.D. Funkce v komisi:   Funkce: ředitel pobočky ČHMÚ Brno
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Telefon práce: 541421020

Jméno: Kutílková Marie Ing. Funkce v komisi:   Funkce: ředitelka závodu Dyje, Povodí Moravy, s.p.
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p., závody Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou Telefon práce: 541637602

Jméno: Mikyna Jaroslav Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602267

Jméno: Murarik Jan Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí oddělení kriziového řešení a bezpečnosti krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602131

Jméno: Němeček Martin Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí IT
Adresa práce: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava Telefon práce: 567571253

Jméno: Páteček Ivo pplk. Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí operačního oddělení KVV Jihlava
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Jihlava, Vrchlického 14, 586 01 Jihlava Telefon práce: 973454302

Jméno: Strnadová Hana Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602235


Pracovní skupina povodňové komise: Povodňová služba Kraje Vysočina

Jméno: Drápela Martin Ing. Funkce v komisi:   Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602207

Jméno: Mikyna Jaroslav Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602267

Jméno: Olšanová Iva Funkce v komisi:   Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564602266

Jméno: Zvolánek Radek Ing. Funkce v komisi:   Funkce: referent oddělení vodního hospodářství krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava Telefon práce: 564502363