Povodňová komise ORP : ORP Karlovy Vary


Základní informace

Obec: Karlovy Vary Kód obce: 531
Ulice: Moskevská Telefon: 353151111
Číslo popisné: 1281 Fax: 353151400
PSČ: 36120 e-mail: posta@mmkv.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mmkv.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Pfeffer Ferklová Andrea Ing., MBA Funkce v komisi: předseda Funkce: primátorka
Adresa práce: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon práce: 353151319

Jméno: Dušek Martin Funkce v komisi: místopředseda Funkce: uvolněný člen Rady města
Adresa práce: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon práce: 353151316

Jméno: Szabo Petra Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vodoprávní úřad
Adresa práce: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon práce: 353152737

Jméno: Bujárek Zdeněk Funkce v komisi: člen Funkce: krizové řízení
Adresa práce: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon práce: 353151454

Jméno: Holý Lukáš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozu Karlovy Vary
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Mostecká 50, 360 01 Karlovy Vary Telefon práce: 353222303-5

Jméno: Krumphanzl Roman Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel odboru IZS a Služeb
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Telefon práce: 950370220

Jméno: Kuttnerová Jana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Příslušný správce vodních toků rajonu 602
Adresa práce: Lesy České republiky, s.p., K Pramenům 217, 35491 Lázně Kynžvart Telefon práce: 354691291

Jméno: Stehlík Tomáš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí technického úseku
Adresa práce: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Studentská 64, 360 07 Karlovy Vary Telefon práce: 359010182

Jméno: Stříska František Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí technik vn a nn
Adresa práce: ČEZ Distribuční služby, s. r. o., Na Výšině 18, 360 04 Karlovy Vary Telefon práce: 351114610

Jméno: Šavrňa Michal mjr. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel pořádkové a železniční policie
Adresa práce: Policie ČR, I.P.Pavlova 26, 361 15 Karlovy Vary Telefon práce: 974366290

Jméno: Valent Ondřej Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: správce vodních toků
Adresa práce: Lesy České republiky, s.p., Tyršova 1902, 256 01 Benešov Telefon práce: 956954273

Jméno: Velecká Kristýna Funkce v komisi: člen Funkce: mistr okrsku Karlovy Vary
Adresa práce: RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 1, 360 01 Karlovy Vary Telefon práce: 475325733

Jméno: Veverka Pavel Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí střediska PS7
Adresa práce: Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň Telefon práce: 377307343

Jméno: Vyhnálek Miloš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: provozní náměstek
Adresa práce: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Západní 2A, 360 01 Karlovy Vary Telefon práce: 972442510

Jméno: Kyselá Helena Funkce v komisi: tiskový mluvčí Funkce: tisk, média
Adresa práce: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon práce: 353151456

Jméno: Lupínková Irena Ing. Funkce v komisi:   Funkce: oddělení HOK
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 355328369