Povodňová komise ORP : ORP Aš


Základní informace

Obec: Kód obce: 507
Ulice: Kamenná Telefon: 354524211
Číslo popisné: 52 Fax: 354524242
PSČ: 35201 e-mail: mestoas@muas.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.muas.cz/

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Blažek Dalibor Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: U Radnice 1/2 Telefon práce: 354524258

Jméno: Klepáček Pavel Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: U Radnice1/2 Telefon práce: 354524214

Jméno: Vodrážka Petr Funkce v komisi: tajemník Funkce: ref. vod. hosp.
Adresa práce: MěÚ Aš, Kamenná 52 Telefon práce: 354524248

Jméno: DOUBRAVA Jan plk.Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel územního odboru Cheb, 17. listopadu 30, 35002 Cheb
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, 17. listopadu Telefon práce: 950375120

Jméno: Kroupa Emil Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Povodí Ohře s.p., provoz Cheb, Tršnická 14 Telefon práce: 354422115

Jméno: Kubíčková Iva Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru životního prostředí
Adresa práce: Kamenná 52 Telefon práce: 354524262

Jméno: Nový Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozu Cheb
Adresa práce: Povodí Ohře s.p - závod Karlovy Vary - provoz Cheb Telefon práce: 354423177

Jméno: Stašek Václav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník MěÚ
Adresa práce: Kamenná 52 Telefon práce: 354524239

Jméno: Škola Karel Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Ašské služby s.r.o., Krajkářská 11, Aš Telefon práce: 354400031

Jméno: Zachař Jaromír Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: zást. ved. územ. odboru Cheb
Adresa práce: PČR Krajské ředitelství, územní odbor Cheb, Valdštejnova 4 Telefon práce: 974372222(229)