Povodňová komise ORP : ORP Vysoké Mýto


Základní informace

Obec: Vysoké Mýto Kód obce: 1252
Ulice: B. Smetany Telefon: 465466111
Číslo popisné: Fax: 465466110
PSČ: 56632 e-mail: radnice@radnice.myto.cz
Poznámka: WWW stránky:  

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Jiraský František Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: MěÚ Vysoké Mýto Telefon práce: 465466124

Jméno: Krejza Martin Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto Telefon práce: 465466126

Jméno: Karalová Jaroslava Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: MěÚ Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 56632 Vysoké Mýto Telefon práce: 465466159

Jméno: Karmín Luboš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: MěÚ Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 56632 Vysoké Mýto Telefon práce: 465466161

Jméno: Makeš Vladimír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Policie ČR KŘ P Královehradeckého kraje Telefon práce: 974521353

Jméno: Motl Petr Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: IVECO Vysoké Mýto Telefon práce: 465451959

Jméno: Musílek Stanislav Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí střediska Vysoké Mýto
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, závod 2 Pardubice - provoz Vysoké Mýto Telefon práce: 495088270

Jméno: Navrátil Pavel Funkce v komisi: člen Funkce: velitel jednotky hasičského sboru podniku Iveco Czech Republic
Adresa práce: Iveco Czech Republic a.s., Dobrovského 74, Vysoké Mýto Telefon práce: 465451131neb136

Jméno: Perout Filip npor. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí OO PČR
Adresa práce: Policie ČR Telefon práce: 465420343

Jméno: Škorpil Milan Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Agile Vysoké Mýto Telefon práce: 465420225

Jméno: Vágner Lukáš Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: MěÚ Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 56632 Vysoké Mýto Telefon práce: 465466173

Jméno: Vincenc Milan npor., DiS Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: HZS Pak ÚO Ústí nad O., velitel PS Vysoké Mýto Telefon práce: 950589197

Jméno: Výborný Vladimír Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Glenmark Pharmaceuticals Vysoké Mýto Telefon práce: 465457242