Povodňová komise ORP : ORP Polička


Základní informace

Obec: Polička Kód obce: 1180
Ulice: Palackého náměstí Telefon: 461723888
Číslo popisné: 160 Fax: 461725926
PSČ: 57201 e-mail: urad@policka.org
Poznámka: WWW stránky: http://www.policka.org

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Martinů Jaroslav Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Městský úřad Polička Telefon práce: 461723801

Jméno: Štefka Pavel Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: Palackého nám. 160, 572 01 Polička Telefon práce: 461723802

Jméno: Klein Radek Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: referent OÚPRaŽP
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Telefon práce: 461723853

Jméno: Bartoš Vladimír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník bezpečnostní rady města
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Telefon práce: 461723805

Jméno: Boháč Ondřej Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: úsekový technik - pracovník Povodí Moravy s. p.
Adresa práce: PM s.p., K Pernštějnu 626, 59301 Bystřice nad Pernštejnem Telefon práce: 566550286

Jméno: Dvořák Petr Ing., npor. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí OO Policie ČR
Adresa práce: Čsl. armády 620, 572 01 Polička Telefon práce: 974578730

Jméno: Ivanovski Cobe Funkce v komisi: člen Funkce: jednatel společnosti
Adresa práce: T.E.S., s.r.o., Jiráskova 977, 572 01 Polička Telefon práce: 461721796

Jméno: Kubík Miroslav npor. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel stanice
Adresa práce: HZS Pardubického kraje - pobočka Polička, Starohradská 410, 572 01 Polička Telefon práce: 950577197

Jméno: Pospíšil Otakar Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozu VHOS, a.s. Polička
Adresa práce: VHOS, a.s., Hegerova 659, 572 01 Polička Telefon práce: 461725635

Jméno: Schauer Lukáš Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel JPO II
Adresa práce: JSDH, JPO II, Starohradská 410, Polička Telefon práce: 950577111

Jméno: Teplý Jan Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník
Adresa práce: MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička Telefon práce: 461723803