Povodňová komise ORP : ORP Lanškroun


Základní informace

Obec: Lanškroun Kód obce: 1244
Ulice: náměstí J.M. Marků (Radnice) Telefon: 465385275;725092542
Číslo popisné: 5 Fax: 465323244
PSČ: 56301 e-mail: podatelna@lanskroun.eu
Poznámka: Spojení na pracoviště povodňové komise v době mimo povodeň: Městský úřad Lanškroun – Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, nám. J. M. Marků 12 (2. poschodí), Lanškroun, 563 01, tel.: +420 465 385 295 (111) WWW stránky: http://www.lanskroun.eu/cz/urad/zakladni-informace/struktura-uradu/mestsky-urad-lanskroun/odbor-zivotniho-prostredi/

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Vetchý Radim Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: Starosta města Lanškroun
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Telefon práce: 465385220

Jméno: Šebrle Jan Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: tajemník Městského úřadu
Adresa práce: MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Telefon práce: 465385224

Jméno: Kohout Richard Funkce v komisi: tajemník Funkce: Referent oddělení vodního hospodářství MěÚ Lanškroun
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Telefon práce: 465385295

Jméno: Hampl Aleš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent MěÚ - KST - krizové oddělení
Adresa práce: MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Telefon práce: 465324265

Jméno: Juřinová Petra Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí odboru ŽP MěÚ Lanškroun
Adresa práce: Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun Telefon práce: 465385283

Jméno: Katzer Jiří npor.Bc Funkce v komisi: člen Funkce: Velitel stanice Lanškroun
Adresa práce: Janáčkova 996, 563 01 Lanškroun Telefon práce: 950586197

Jméno: Musil Stanislav npor. Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí obvodního oddělení Lanškroun
Adresa práce: Dukelská 423, 563 01 Lanškroun Telefon práce: 974580731

Jméno: Lacman Karel Funkce v komisi: člen Funkce: Úsekový technik povodí Labe
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Pardubice - PS Vysoké Mýto, Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto 2 Telefon práce: 465423602

Jméno: Spáčil Antonín Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí provozu Šumperk
Adresa práce: Povodí Moravy s.p., Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk Telefon práce: 583301292

Jméno: Dokoupil Zdeněk Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Správce t. Moravy pro Červenou Vodu, Lesy ČR
Adresa práce: Potoční 61, 787 01 Šumperk Telefon práce: 956957234