Povodňová komise ORP : ORP Sokolov


Základní informace

Obec: Sokolov Kód obce: 671
Ulice: Rokycanova Telefon: 354228111,727974577
Číslo popisné: 1929 Fax: 353221857
PSČ: 35601 e-mail: povodne@mu-sokolov.cz
Poznámka: další e-mail: epodatelna@mu-sokolov.cz WWW stránky: http://www.sokolov.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: OULEHLOVÁ Renata Funkce v komisi: předseda Funkce: Město Sokolov - starostka
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228222

Jméno: JAKOBEC Karel Ing. Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Funkce: Město Sokolov - 1. místostarosta
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228292

Jméno: PICKA Jan Bc. Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Funkce: Město Sokolov - 2. místostarosta
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228152

Jméno: RANDOVÁ Simona Mgr. Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Funkce: MěÚ Sokolov - tajemnice úřadu
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228280

Jméno: ŠKRABALOVÁ Jitka Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228170

Jméno: BARDONOVÁ Barbora Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Odbor finanční a školství -vedoucí
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228190

Jméno: KICLOVÁ Radomíra Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Referentka vodoprávního úřadu MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228174

Jméno: Klepáčková Kateřina Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: pověřenec pro ochranu osobních údajů
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Telefon práce: 354228340

Jméno: KNEDLÍKOVÁ Marcela Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí odboru dopravy MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Telefon práce: 354228213

Jméno: MAŠKOVÁ Dagmar Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Odbor kanceláře tajemníka - vedoucí odboru
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228225

Jméno: NOVÁK Jiří Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: MP Sokolov - zástupce velitele
Adresa práce: MP Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228326

Jméno: PRAVEC Luboš Funkce v komisi: člen Funkce: Odbor rozvoje města - referent
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Telefon práce: 354228313

Jméno: SEDLÁČEK Ladislav Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: MDK Sokolov - ředitel, zastupitel
Adresa práce: MDK Sokolov, 5. května 655 Telefon práce: 354228712

Jméno: ŠKORNOVÁ Jana Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Odbor sociálních věcí - vedoucí
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228142

Jméno: ŠTRUDL Robin Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Referent vodoprávního úřadu MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228163

Jméno: VLČEK Vladimír Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: Město Sokolov - zastupitel
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 352626955

Jméno: Götzl Martin plk. Mgr. Funkce v komisi: delegát Funkce: Zástupce vedoucího územního odboru Sokolov
Adresa práce: PČR, Dobrovského 1935, 356 01 Dolní Rychnov Telefon práce: 974376222

Jméno: HUBERTOVÁ Dana Funkce v komisi: delegát Funkce: POH, s.p., závod Karlovy Vary - referentka
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik Telefon práce: 353222303

Jméno: MULAČ Martin plk. Mgr. Funkce v komisi: delegát Funkce: Ředitel územního odboru Sokolov
Adresa práce: Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov Telefon práce: 950381120

Jméno: MERTLOVÁ Hana Ing. Funkce v komisi: vedoucí pracovní skupiny Funkce: Vedoucí odboru správy majetku
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228251

Jméno: PROCHÁZKA Petr Bc Funkce v komisi: vedoucí pracovní skupiny Funkce: MP Sokolov - velitel
Adresa práce: MP Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228194

Jméno: BRANDLOVÁ Kateřina Bc. Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovní skupiny Funkce: Referentka vodoprávního úřadu MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228178

Jméno: DOUBEK Robert Mgr. Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovní skupiny Funkce: Odbor životního prostředí – krizové řízení
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228266

Jméno: HROMADOVÁ Irena Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Oddělení správních deliktů - referentka
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228208

Jméno: OMRAIOVÁ Monika Ing. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Vedoucí oddělení správních deliktů
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228273

Jméno: PODZIMKOVÁ Hana Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: sekretariát
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Telefon práce: 354228293

Jméno: ŽIVNÁ Kamila Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Odbor stavební a územního plánování - referentka
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228236


Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní štáb

Jméno: OULEHLOVÁ Renata Funkce v komisi: předseda Funkce: Město Sokolov - starostka
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228222

Jméno: JAKOBEC Karel Ing. Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Funkce: Město Sokolov - 1. místostarosta
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228292

Jméno: PICKA Jan Bc. Funkce v komisi: 2. zástupce předsedy Funkce: Město Sokolov - 2. místostarosta
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228152

Jméno: RANDOVÁ Simona Mgr. Funkce v komisi: 3. zástupce předsedy Funkce: MěÚ Sokolov - tajemnice úřadu
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228280

Jméno: ŠKRABALOVÁ Jitka Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228170

Jméno: Götzl Martin plk. Mgr. Funkce v komisi: delegát Funkce: Zástupce vedoucího územního odboru Sokolov
Adresa práce: PČR, Dobrovského 1935, 356 01 Dolní Rychnov Telefon práce: 974376222

Jméno: HUBERTOVÁ Dana Funkce v komisi: delegát Funkce: POH, s.p., závod Karlovy Vary - referentka
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik Telefon práce: 353222303

Jméno: MULAČ Martin plk. Mgr. Funkce v komisi: delegát Funkce: Ředitel územního odboru Sokolov
Adresa práce: Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov Telefon práce: 950381120

Jméno: MERTLOVÁ Hana Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: Vedoucí odboru správy majetku
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228251

Jméno: PROCHÁZKA Petr Bc Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: MP Sokolov - velitel
Adresa práce: MP Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228194


Pracovní skupina povodňové komise: Skupina součinnosti a analýzy situace

Jméno: ŠKRABALOVÁ Jitka Ing. Funkce v komisi: vedoucí odborné skupiny Funkce: Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228170

Jméno: BRANDLOVÁ Kateřina Bc. Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovní skupiny Funkce: Referentka vodoprávního úřadu MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228178

Jméno: KICLOVÁ Radomíra Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: Referentka vodoprávního úřadu MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228174

Jméno: MAŠKOVÁ Dagmar Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: Odbor kanceláře tajemníka - vedoucí odboru
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228225

Jméno: ŠTRUDL Robin Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: Referent vodoprávního úřadu MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Telefon práce: 354228163

Jméno: HROMADOVÁ Irena Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Oddělení správních deliktů - referentka
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228208

Jméno: OMRAIOVÁ Monika Ing. Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Vedoucí oddělení správních deliktů
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228273

Jméno: ŽIVNÁ Kamila Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Odbor stavební a územního plánování - referentka
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228236

Jméno: PODZIMKOVÁ Hana Funkce v komisi:   Funkce: sekretariát
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Telefon práce: 354228293


Pracovní skupina povodňové komise: Skupina nasazení sil a prostředků

Jméno: PROCHÁZKA Petr Bc Funkce v komisi: vedoucí pracovní skupiny Funkce: MP Sokolov - velitel
Adresa práce: MP Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228194

Jméno: DOUBEK Robert Mgr. Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovní skupiny Funkce: Odbor životního prostředí – krizové řízení
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228266

Jméno: NOVÁK Jiří Bc. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: MP Sokolov - zástupce velitele
Adresa práce: MP Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228326

Jméno: Klepáčková Kateřina Ing. Funkce v komisi:   Funkce: pověřenec pro ochranu osobních údajů
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Telefon práce: 354228340

Jméno: KNEDLÍKOVÁ Marcela Bc. Funkce v komisi:   Funkce: Vedoucí odboru dopravy MěÚ Sokolov
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Telefon práce: 354228213

Jméno: PRAVEC Luboš Funkce v komisi:   Funkce: Odbor rozvoje města - referent
Adresa práce: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Telefon práce: 354228313


Pracovní skupina povodňové komise: Skupina týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva a evakuace

Jméno: MERTLOVÁ Hana Ing. Funkce v komisi: vedoucí pracovní skupiny Funkce: Vedoucí odboru správy majetku
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228251

Jméno: BARDONOVÁ Barbora Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: Odbor finanční a školství -vedoucí
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228190

Jméno: SEDLÁČEK Ladislav Mgr. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: MDK Sokolov - ředitel, zastupitel
Adresa práce: MDK Sokolov, 5. května 655 Telefon práce: 354228712

Jméno: ŠKORNOVÁ Jana Bc. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: Odbor sociálních věcí - vedoucí
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 354228142

Jméno: VLČEK Vladimír Mgr. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: Město Sokolov - zastupitel
Adresa práce: MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929 Telefon práce: 352626955