Povodňová komise ORP : ORP Kroměříž


Základní informace

Obec: Kroměříž Kód obce: 1546
Ulice: Velké náměstí Telefon: 573321151
Číslo popisné: 115 Fax: 573331481
PSČ: 76701 e-mail:  
Poznámka: WWW stránky: http://www.mesto-kromeriz.cz/

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Němec Jaroslav Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Město Kroměříž,Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321151

Jméno: Motyčka Pavel PhDr., Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: Městský úřad Kroměříž Telefon práce: 608763680

Jméno: Vodák Petr Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
Adresa práce: MěÚ Kroměříž,Husovo nám. 534, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 607566628

Jméno: Držálek Vratislav Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce ředitele
Adresa práce: Městská policie Telefon práce: 573321238

Jméno: Hanzal Lambert Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru služeb
Adresa práce: MěÚ Kroměříž,Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321160

Jméno: Hladný Radovan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Správce toku
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Provoz Zlín Telefon práce: 573340082

Jméno: Hýbner Igor Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent vodoprávního úřadu
Adresa práce: MÚ Kroměříž, Husovo nám. 534, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321329

Jméno: Janásek Zdenek Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: JSDH Kroměříž Telefon práce:  

Jméno: Jurák Milan Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Kubiš Libor Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Městské policie
Adresa práce: Městský úřad Kroměříž Telefon práce: 573321230

Jméno: Kutá Jana Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: tajemnice úřadu
Adresa práce: MěÚ Kroměříž Telefon práce: 602500320

Jméno: Lejsal Ladislav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel VaK Kroměříž, a.s.
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573517111

Jméno: Plačková Marcela Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: odd. krizového řízení
Adresa práce: MěÚ Kroměříž,Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321159

Jméno: Procházková Miloslava Funkce v komisi: člen Funkce: referent vodoprávního úřadu
Adresa práce: MÚ Kroměříž, Husovo nám. 534, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321332

Jméno: Sedláček Petr Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Kroměřížské technické služby Telefon práce: 575752164

Jméno: Sigmund Jaroslav Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce ředitele
Adresa práce: Městská policie Kroměříž Telefon práce: 573321239

Jméno: Sílešová Jaroslava Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Městský úřad Kroměříž Telefon práce: 573321157

Jméno: Šindler Marek Funkce v komisi: člen Funkce: místostarosta
Adresa práce:   Telefon práce: 604877562

Jméno: Zicháček Vladimír Ing. arch. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Městský úřad Kroměříž Telefon práce: 573321100

Jméno: Zrna Pavel Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Tiskový mluvčí
Adresa práce: MěÚ Kroměříž,Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321222