Povodňová komise ORP : ORP Kroměříž


Základní informace

Obec: Kroměříž Kód obce: 1546
Ulice: Velké náměstí Telefon: 573321151
Číslo popisné: 115 Fax: 573331481
PSČ: 76701 e-mail:  
Poznámka: WWW stránky: http://www.mesto-kromeriz.cz/

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Němec Jaroslav Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Město Kroměříž,Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321151

Jméno: Hebnarová Daniela Mgr. Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: místostarostka
Adresa práce: Město Kroměříž Telefon práce: 573321153

Jméno: Peštulka Vít Mgr. Funkce v komisi: zástupce předsedy Funkce: místostarosta
Adresa práce: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321152

Jméno: Vodák Petr Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: Vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
Adresa práce: MěÚ Kroměříž,Husovo nám. 534, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 607566628

Jméno: Držálek Vratislav Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce ředitele
Adresa práce: Městská policie Telefon práce: 573321238

Jméno: Hanzal Lambert Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru služeb
Adresa práce: MěÚ Kroměříž,Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321160

Jméno: Hladný Radovan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Správce toku
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. - Provoz Zlín Telefon práce: 577102893

Jméno: Janásek Zdenek Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: JSDH Kroměříž Telefon práce:  

Jméno: Kubiš Libor Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel Městské policie
Adresa práce: Městský úřad Kroměříž Telefon práce: 573321230

Jméno: Lejsal Ladislav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel VaK Kroměříž, a.s.
Adresa práce: Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573517111

Jméno: Opršal Josef Funkce v komisi: člen Funkce: Referent OŽP
Adresa práce: MěÚ Kroměříž, Husovo nám. 534, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321329

Jméno: Plačková Marcela Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: odd. krizového řízení
Adresa práce: MěÚ Kroměříž,Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321159

Jméno: Procházková Miloslava Funkce v komisi: člen Funkce: referent vodoprávního úřadu
Adresa práce: MÚ Kroměříž, Husovo nám. 534, 767 01 Kroměříž Telefon práce: 573321332

Jméno: Sedláček Petr Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Kroměřížské technické služby Telefon práce: 575752164

Jméno: Sigmund Jaroslav Funkce v komisi: člen Funkce: zástupce ředitele
Adresa práce: Městská policie Kroměříž Telefon práce: 573321239

Jméno: Sílešová Jaroslava Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Městský úřad Kroměříž Telefon práce: 573321157

Jméno: Večeřa Milan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: správce toků
Adresa práce: Lesy ČR s.p.,Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice Telefon práce: 577197071

Jméno: Vondrášek Jan Funkce v komisi: člen Funkce: tiskový mluvčí
Adresa práce: MěÚ Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž Telefon práce: