Povodňová komise : Ústřední povodňová komise


Základní informace

Obec: Česká republika Kód obce: CZ0000
Ulice: Vršovická Telefon: 267121111
Číslo popisné: 1442 Fax: 267310920
PSČ: 10010 e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mzp.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Brabec Richard Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: ministr
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Telefon práce: 267122713

Jméno: Hamáček Jan Funkce v komisi: místopředseda Funkce: ministr
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Telefon práce: 974833151

Jméno: Záruba Lukáš Mgr. Funkce v komisi: tajemník Funkce: ředitel odboru ochrany vod
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Telefon práce: 267122834

Jméno: Bejček Petr JUDr. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: náměstek sekce 08 - státní tajemník
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Telefon práce: 257043126

Jméno: Dostálová Klára Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ministryně pro místní rozvoj
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Telefon práce: 224861371

Jméno: Gottvaldová Eva Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: hlavní hygienik
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Telefon práce: 224972433

Jméno: Kendík Aleš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Telefon práce: 221812240

Jméno: Ryba Drahoslav genmjr. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: generální ředitel HZS ČR
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Telefon práce: 950819220

Jméno: Toman Miroslav Ing., CSc. Funkce v komisi: člen Funkce: ministr
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Telefon práce: 221812333

Jméno: Vančura Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: státní tajemník
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Telefon práce: 973212061

Jméno: Verner Jiří genmjr. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: zást. náčelníka GŠ AČR - ředitel SOC MO
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Telefon práce: 973216003


Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Jméno: Záruba Lukáš Mgr. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Funkce: ředitel odboru ochrany vod
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Telefon práce: 267122834

Jméno: Hanuška Zdeněk plk. Dr. Ing. Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Funkce: ředitel odboru IZS a výkonu služby
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Telefon práce: 950819710

Jméno: Marták Pavel Ing. Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Funkce: vedoucí odd. ochrany před povodněmi a suchem
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Telefon práce: 267122853

Jméno: Bílý Roman plk. Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ředitel odboru operačního řízení
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Telefon práce: 950819720

Jméno: Daňhelka Jan RNDr., Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: náměstek ředitele pro hydrologii
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Telefon práce: 244032300

Jméno: Dědková Věra Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: VO financování územních rozpočtů
Adresa práce: Ministerstvo financí Telefon práce: 257042478

Jméno: Drahoňovský Miloš plk. Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ved. oddělení krizového řízení
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Telefon práce: 974834251

Jméno: Janulíková Věra Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Telefon práce: 225131082

Jméno: Lafek Miloslav plk. gšt. Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ZŘ - ředitel odboru operačního plánování SOC
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Telefon práce: 973217639

Jméno: Moravcová Ivana Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce:  
Adresa práce: MMR - odbor regionálního rozvoje Telefon práce: 224864453

Jméno: Pokorný Daniel Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Telefon práce: 221812567

Jméno: Ratajová Jana Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Telefon práce: 224972923

Jméno: Sedláček Miloš Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ředitel
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Telefon práce: 222241362


Pracovní skupina povodňové komise: Seznam předsedů krajských PK

Jméno: Běhounek Jiří MUDr. Funkce v komisi:   Funkce: hejtman Kraje Vysočina
Adresa práce: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602140

Jméno: Bernard Josef Funkce v komisi:   Funkce: Hejtman Plzeňského kraje
Adresa práce: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň Telefon práce: 377195229

Jméno: Bubeníček Oldřich Funkce v komisi:   Funkce: hejtman
Adresa práce: Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L Telefon práce: 475657724

Jméno: Čunek Jiří Funkce v komisi:   Funkce: hejtman
Adresa práce: Zlínský kraj, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043100

Jméno: Hřib Zdeněk MUDr. Funkce v komisi:   Funkce: primátor hlavního města Prahy
Adresa práce: HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2 Telefon práce: 236003402

Jméno: Mračková Vildumetzová Jana Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: Hejtmanka
Adresa práce: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 354222100

Jméno: Netolický Martin JUDr., Ph.D Funkce v komisi:   Funkce: hejtman
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Telefon práce: 466026114

Jméno: Okleštěk Ladislav Funkce v komisi:   Funkce: hejtman
Adresa práce: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Telefon práce: 585508847

Jméno: Pokorná Jermanová Jaroslava Ing. Funkce v komisi:   Funkce: Hejtmanka Středočeského kraje
Adresa práce: Hejtmanství Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280227

Jméno: PŮTA MARTIN Funkce v komisi:   Funkce: Liberecký kraj - hejtman
Adresa práce: U jezu 642/2a, 461 80 Liberec Telefon práce: 485226300

Jméno: Stráská Ivana Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: hejtmanka Jihočeského kraje
Adresa práce: Krajský úřad - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Telefon práce: 386720490

Jméno: Šimek Bohumil JUDr. Funkce v komisi:   Funkce: hejtman Jihomoravského kraje
Adresa práce: Jihomoravský kraj Telefon práce: 541651501

Jméno: Štěpán Jiří PhDr., Ph.D. Funkce v komisi:   Funkce: hejtman
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817222

Jméno: Vondrák Ivo Prof. Ing., CSc. Funkce v komisi:   Funkce: hejtman kraje
Adresa práce: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava Telefon práce: 595622173


Pracovní skupina povodňové komise: Seznam tajemníků krajských PK

Jméno: Hložková Alena Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: Vedoucí oddělení krizového řízení
Adresa práce: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, patro 6NP, kancelář: 625 Telefon práce: 585508829

Jméno: Klimeš Zdeněk Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Adresa práce: KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Telefon práce: 386720804

Jméno: Madej Zdeněk Ing. Funkce v komisi:   Funkce: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ - vodohospodář
Adresa práce: U jezu 642/2a, 461 14 Liberec Telefon práce: 485226432

Jméno: Macháček Josef Mgr. Funkce v komisi:   Funkce:  
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Malinovský Karel Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí OZÚ
Adresa práce: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Telefon práce: 577043170

Jméno: Martincová Regina Ing. Funkce v komisi:   Funkce: Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Telefon práce: 354222220

Jméno: Mikyna Jaroslav Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava Telefon práce: 564602267

Jméno: Pehal Mojmír Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odd. vodního a lesního hospodářství
Adresa práce: Krajský úřad Jihomoravského kraje Telefon práce: 541652685

Jméno: Plíhal Martin Mgr. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru životního prostředí
Adresa práce: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň Telefon práce: 377195332

Jméno: Valterová Eva Ing., Funkce v komisi:   Funkce: pracovnice odboru životního prostředí a zem., Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817189

Jméno: Vlasák Martin Ing. Funkce v komisi:   Funkce: vedoucí odboru ŽPZ
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125 Telefon práce: 466026350

Jméno: Zeman Monika Ing., MBA Funkce v komisi:   Funkce: zástupce ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Adresa práce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem Telefon práce: 475657959


Pracovní skupina povodňové komise: Hlásná služba


Pracovní skupina povodňové komise: Hlídková služba