Povodňová komise : Ústřední povodňová komise


Základní informace

Obec: Česká republika Kód obce: CZ0000
Ulice: Vršovická Telefon: 267121111
Číslo popisné: 1442 Fax: 267310920
PSČ: 10010 e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.mzp.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Brabec Richard Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: ministr
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Telefon práce: 267122713

Jméno: Metnar Lubomír Mgr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: ministr
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Telefon práce: 974833151

Jméno: Záruba Lukáš Mgr. Funkce v komisi: tajemník Funkce: ředitel odboru ochrany vod
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Telefon práce: 267122834

Jméno: Dostálová Klára Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Telefon práce: 224861371

Jméno: Gottvaldová Eva Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: hlavní hygienik
Adresa práce: Ministerstvo zdravodnictví, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2 Telefon práce: 224972433

Jméno: Kendík Aleš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Telefon práce: 221812240

Jméno: Milek Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ministr
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Telefon práce: 221812333

Jméno: Ryba Drahoslav genmjr. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: generální ředitel HZS ČR
Adresa práce: Ministerstvo vnitra Telefon práce: 950819220

Jméno: Sixta Jan Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: státní tajemník
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Telefon práce: 257043126

Jméno: Vančura Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: státní tajemník
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Telefon práce: 973212061

Jméno: Verner Jiří genmjr. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: zást. náčelníka GŠ AČR - ředitel SOC MO
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Telefon práce: 973216003


Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Jméno: Záruba Lukáš Mgr. Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Funkce: ředitel odboru ochrany vod
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Telefon práce: 267122834

Jméno: Hanuška Zdeněk plk. Dr. Ing. Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Funkce: ředitel odboru IZS a výkonu služby
Adresa práce: MV-GŘ HZS ČR Telefon práce: 950819710

Jméno: Marták Pavel Ing. Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Funkce: odbor ochrany vod MŽP, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí Telefon práce: 267122853

Jméno: Bílý Roman plk. Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ředitel odboru operačního řízení
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Telefon práce: 950819720

Jméno: Daňhelka Jan RNDr., Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: náměstek ředitele pro hydrologii
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Telefon práce: 244032300

Jméno: Dědková Věra Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: VO financování územních rozpočtů
Adresa práce: Ministerstvo financí Telefon práce: 257042478

Jméno: Drahoňovský Miloš plk. Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ved. oddělení krizového řízení
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Telefon práce: 974834251

Jméno: Herrmannová Petra Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení
Adresa práce: Ministerstvo dopravy Telefon práce: 225131170

Jméno: Janiga Ján Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce:  
Adresa práce: MMR - odbor koncepce regionálního rozvoje Telefon práce: 224864006

Jméno: Lafek Miloslav plk. gšt. Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ZŘ - ředitel odboru operačního plánování SOC
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Telefon práce: 973217639

Jméno: Pokorný Daniel Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Telefon práce: 221812567

Jméno: Ratajová Jana Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: odbor ochrany a podpory veřejného zdraví
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Telefon práce: 224972923

Jméno: Sedláček Miloš Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ředitel
Adresa práce: Vodní díla - TBD a.s., Praha Telefon práce: 222241362