Povodňová komise kraje : Povodňová komise Středočeského kraje


Základní informace

Obec: Středočeský kraj Kód obce: CZ020
Ulice: Zborovská Telefon: 257280156, 950874444
Číslo popisné: 81 Fax: 257280203, 950870150
PSČ: 15021 e-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz
Poznámka: opis@sck.izscr.cz WWW stránky: http://www.kr-stredocesky.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Pokorná Jermanová Jaroslava Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: Hejtmanka Středočeského kraje
Adresa práce: Hejtmanství Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280227

Jméno: Holub Jiří JUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel krajského úřadu
Adresa práce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280495

Jméno: Kendík Tomáš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel sekce správy povodí
Adresa práce: Povodí Vltavy,státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Telefon práce: 221401461

Jméno: Keřka Josef Ing., Ph.D. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí Odboru živ. prostředí a zemědělství
Adresa práce: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280396

Jméno: Kudláček Michal Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odd. plaveb. dozoru
Adresa práce: Státní plavební správa, pobočka Praha, P.O.BOX 28 Jankovcova 4 170 04 Praha 7 - Holešovice Telefon práce: 234637420

Jméno: Kuklová Jana Bc., DiS. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí oddělení preventivní ochrany odboru bezpečnosti
Adresa práce: nám. Franze Kafky 1, Praha 1 Telefon práce: 236002950

Jméno: Kurka Daniel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel ČHMÚ - pobočka Praha
Adresa práce: ČHMÚ-pobočka Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4-Komořany Telefon práce: 244032550

Jméno: Matula Martin Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí provozu
Adresa práce: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín Telefon práce: 416707857

Jméno: Matyásko Milan ppor.Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí poříčního oddělení Labe
Adresa práce: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Telefon práce: 974878780

Jméno: Navrátil Luboš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení IZS a obrany
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280156

Jméno: Netík Jiří prap. Funkce v komisi: člen Funkce: starší pracovník štábu operačního oddělení
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství Praha, U sluncové 395/4, Praha 8 Telefon práce: 973206157

Jméno: Rážová Jarmila MUDr., Ph.D. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitelka
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 Telefon práce: 234118215

Jméno: Řehák Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: technický ředitel
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., Telefon práce: 495088700

Jméno: Svatoš Miloslav plk. Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel HZS kraje
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Telefon práce: 950870102

Jméno: Vraný Otto MVDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel sekce KVS SVS pro Středočeský kraj
Adresa práce: KVS SVS pro Středočeský kraj, Černoleská 1929, 256 38 Benešov Telefon práce: 317742045


Pracovní skupina povodňové komise: pracovní skupina

Jméno: Burešová Marcela Dr.Ing. Funkce v komisi: vedoucí pracovní skupiny Funkce: Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280562

Jméno: Behina Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce:  
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno Telefon práce: 950870251

Jméno: Březina Karel Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: vedoucí centrálního vodohosp. dispečinku
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Telefon práce: 221401495

Jméno: Endlicher Jiří Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: vodohospodářský dispečer
Adresa práce: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Telefon práce: 221401421

Jméno: Chalupník Petr kpt. Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce:  
Adresa práce: HZS Středočeského kraje, J. Palacha 1970, Kladno Telefon práce: 950870188

Jméno: Jevín Martin Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce:  
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280550

Jméno: Krška Aleš Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: náměstek závodu Střední Labe
Adresa práce: Povodí Labe, s.p., závod Střední Labe, Teplého 2014, 530 02 Pardubice Telefon práce: 466864410

Jméno: Novotná Eva Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: Ředitelka závodu Terezín
Adresa práce: Povodí Ohře,s. p. ,Pražská 319,411 55 Terezín Telefon práce: 416707829

Jméno: Rácová Olga Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce:  
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280668

Jméno: Růžička Jaroslav kpt. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: policejní komisař
Adresa práce: Odbor Pořádkové a železniční Policie ČR, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav Telefon práce: 974861836

Jméno: Visinger Pavel Ing. Funkce v komisi: člen pracovní skupiny Funkce: referent vodního hospodářství
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Telefon práce: 257280651

Jméno: Hrabáková Anna Ing. Funkce v komisi:   Funkce: referentka oddělení IZS a obrany
Adresa práce: KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Telefon práce: 257280365

Jméno: Trávníček Tomáš Ing. Funkce v komisi:   Funkce: referent oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: KÚ Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5 Telefon práce: 257280772