Povodňová komise kraje : Krajská povodňová komise Pardubického kraje


Základní informace

Obec: Pardubický kraj Kód obce: CZ053
Ulice: Komenského nám. Telefon: 466026111
Číslo popisné: 125 Fax: 466611220
PSČ: 53002 e-mail: posta@pardubickykraj.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.pardubickykraj.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Netolický Martin JUDr., Ph.D Funkce v komisi: předseda Funkce: hejtman
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Telefon práce: 466026114

Jméno: Kroutil Václav Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: Radní Pardubického kraje
Adresa práce: Pardubický kraj Telefon práce: 466026120

Jméno: Vlasák Martin Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odboru ŽPZ
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125 Telefon práce: 466026350

Jméno: Boňatovský Aleš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odd. krizového řízení
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125 Telefon práce: 466026173

Jméno: Folprecht Jaroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel úřadu
Adresa práce: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Telefon práce: 466026116

Jméno: Foltýn Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí útvaru vodohospodářského plánování
Adresa práce: Povodí Moravy, Brno, Dřevařská 11 Telefon práce: 541637637

Jméno: Hroudová Jana Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí oddělení vodního hospodářství
Adresa práce: Krajský úřad Pardubického kraje Telefon práce: 466026512

Jméno: Michalovich Petr Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel závodu
Adresa práce: Povodí Labe, s.p. – závod Pardubice Telefon práce: 466868201

Jméno: Němec Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel SÚS Pardubického kraje
Adresa práce: Doubravice 98, 533 53 Pardubice Telefon práce: 466052710

Jméno: Polívka Vlastimil Mjr. Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí odd. obranných příprav
Adresa práce: KVV Pardubice Telefon práce: 973243231

Jméno: Sajdl Tomáš Ing Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí ST
Adresa práce: Lesy ČR, Hradec Králové Telefon práce: 956953201

Jméno: Sehnoutka Petr Plk.Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: náměstek ředitele pro vnější službu Policie ČR
Adresa práce: Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje Telefon práce: 9745612221

Jméno: Šiftař Zdeněk RNDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Telefon práce: 495705010

Jméno: Vykydal Antonín MUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel KHS Pardubického kraje
Adresa práce: Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice Telefon práce: 466052337

Jméno: Záleský Martin plk.Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: náměstek ředitele
Adresa práce: HZS, územní odbor Pardubice Telefon práce: 950570120