Povodňová komise kraje : Povodňová komise Královéhradeckého kraje


Základní informace

Obec: Královéhradecký kraj Kód obce: CZ052
Ulice: Pivovarské náměstí Telefon: 495817111
Číslo popisné: 1245 Fax: 495817336
PSČ: 50003 e-mail: povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Štěpán Jiří PhDr., Ph.D. Funkce v komisi: předseda Funkce: hejtman
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817222

Jméno: Červíček Martin Brig. gen. v.v. Mgr. Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Funkce: 1. náměstek hejtmana
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817530

Jméno: Valterová Eva Ing., Funkce v komisi: tajemník Funkce: pracovnice odboru životního prostředí a zem., Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817189

Jméno: Klíma Karel Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: člen rady Královéhradeckého kraje, gestor pro živ. prostředí a zem.
Adresa práce: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817327

Jméno: Krejzlík Miroslav RNDr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru ŽP a zem. KÚ Králov. kraje
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817190

Jméno: Křečková Ivana JUDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitelka Krajského úřadu Královehradeckého kraje
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817280

Jméno: Mencl František Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: krajský ředitel
Adresa práce: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, 500 02 Hradec Králové Telefon práce: 950530229

Jméno: Pejšek Miroslav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: pracovník oddělení krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817206

Jméno: Pleskač Bohumil Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel závodu - Jablonec nad Nisou, Povodí Labe, státní podnik
Adresa práce: Povodí Labe, státní podnik, V. Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové Telefon práce: 483366300

Jméno: Šiftař Zdeněk RNDr. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel pobočky ČHMÚ Hradec Králové
Adresa práce: ČHMÚ Hradec Králové, Dvorská 410/102, 503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory Telefon práce: 495705010

Jméno: Valentová Klára kpt., Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vrchní komisař oddělení krizového řízení, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Adresa práce: Policie ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové Telefon práce: 974521202


Pracovní skupina povodňové komise: pracovní štáb

Jméno: Filip Karel plk.Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ředitel
Adresa práce: Krajské vojenské velitelství, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové Telefon práce: 973251401

Jméno: Sajdl Tomáš Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe
Adresa práce: Lesy České republiky,s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslovova 1106, 501 68 HK Telefon práce: 956953201

Jméno: Kučera Ivan MUDr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: ředitel Krajské hygienické stanice KH kraje
Adresa práce: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 HK Telefon práce: 495058526

Jméno: Hantsch Aleš MVDr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: Ředitel sekce KVS pro Královéhradecký kraj
Adresa práce: KVS pro Královéhradecký kraj, Jana Černého 370, Hradec Králové Telefon práce: 495279060

Jméno: Jurček Tomáš Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: vedoucí odboru dopravy a sil. hosp. Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 498817630

Jméno: Friček Michal Mgr. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: tiskový referent Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 HK Telefon práce: 495817207

Jméno: Pecold Bohumil Ing. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Funkce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, vedoucí oddělení informatiky
Adresa práce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495817140