Povodňová komise ORP : ORP Trutnov


Základní informace

Obec: Trutnov Kód obce: 1210
Ulice: Slovanské nám. Telefon: 499803111
Číslo popisné: 165 Fax: 499803417
PSČ: 54101 e-mail: povoden@trutnov.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.trutnov.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Adamec Ivan Mgr. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta města
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803361

Jméno: Kasperová Vendula Ing. Funkce v komisi: tajemník Funkce: ŽP/vedoucí odboru
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803374

Jméno: Svoboda Radek Mgr. Funkce v komisi: vedoucí hlásné služby Funkce: ředitel MP
Adresa práce: Město Trutnov Telefon práce: 499803382

Jméno: Eichler Tomáš Mgr. Funkce v komisi: vedoucí Funkce: 1. místostarosta
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803361

Jméno: Franc Miroslav Ing. Funkce v komisi: vedoucí Funkce: Ved. odb. rozvoje města a úz. plán
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803371

Jméno: Hendrych Tomáš Mgr. Funkce v komisi: vedoucí Funkce: 2. místostarosta
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803307

Jméno: Škandera Pavel plk. Mgr. Funkce v komisi: kontaktní osoba PČR Funkce: vedoucí odboru
Adresa práce: Trutnov, Roty Nazdar 497 Telefon práce: 974539229

Jméno: Hornych Vlastimil mjr. Bc. Funkce v komisi: kontaktní osoba HZS Funkce: HZS úz. o. TU
Adresa práce: Trutnov, Náchodská 475 Telefon práce: 950525421

Jméno: Ábelová Lucie Funkce v komisi: člen Funkce: správní odbor
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Telefon práce: 499803208

Jméno: Beneš Hynek PhDr. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odd. památkové péče
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803368

Jméno: Brázdová Monika Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: odd. ochrany prostředí a VH
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165 Telefon práce: 499803255

Jméno: Hlíza Marek Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: R/ved. odd. úz. plán. a reg. rozvoje
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803372

Jméno: Kotlovský Petr Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru výstavby
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Telefon práce: 499803365

Jméno: Labík Lumír Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: Technické služby Trutnov Telefon práce: 499739414

Jméno: Masařík Jiří Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: vedoucí odboru Kancelář MěÚ
Adresa práce: Trutnov, Slovanské náměstí l65 Telefon práce: 499803313

Jméno: Přibyl František Funkce v komisi: člen Funkce: odbor výstavby, odd. SH a dopravy
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Telefon práce: 499803190

Jméno: Racková Kateřina Funkce v komisi: člen Funkce: R/odd. úz. plán. a reg. rozvoje
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803243

Jméno: Rejl Dušan Mgr. Funkce v komisi: člen Funkce: ved. odboru školství, odbor SV, Š a Z
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Telefon práce: 499803330

Jméno: Síč Tomáš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: odd. ochrany prostředí a VH, odbor ŽP
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Telefon práce: 499803253

Jméno: Suchánková Jana Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: K/odd. sekretariátu vedení
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803113

Jméno: Václavová Kateřina Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: Odbor Kancelář MěÚ, odd. inforecepce
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165 Telefon práce: 499803116

Jméno: Vetterlová Lenka Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: K/odd. pers. a mzdové
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov Telefon práce: 499803110

Jméno: Žáková Eva Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Funkce: finanční odbor
Adresa práce: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165 Telefon práce: 499803118


Pracovní skupina povodňové komise: Pověření členové