Povodňová komise ORP : ORP Nový Bydžov


Základní informace

Obec: Nový Bydžov Kód obce: 973
Ulice: Masarykovo náměstí Telefon: 495490310,778428808
Číslo popisné: 1 Fax: 495493446
PSČ: 50401 e-mail: povodne@novybydzov.cz
Poznámka: 491814434 WWW stránky: http://www.novybydzov.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Louda Pavel Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: Starosta města Nový Bydžov
Adresa práce:   Telefon práce: 495703911

Jméno: Kořínek Martin Ing. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: Místostarosta
Adresa práce: Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov Telefon práce:  

Jméno: Kunst Ondřej DiS. Funkce v komisi: tajemník Funkce: vedoucí odd. kriz. řízení, MěÚNB
Adresa práce: MěÚ Nový Bydžov, Masarykovo nám.1 Telefon práce: 495703917

Jméno: Česáková Marcela Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Tajemník MěÚ Nový Bydžov
Adresa práce:   Telefon práce: 495703911

Jméno: Hošek Václav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Manažer provozu odpadních vod
Adresa práce: Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Telefon práce: 495272241

Jméno: Kafka Karel npor. Bc. Funkce v komisi: člen Funkce: Velitel HZS N.B.
Adresa práce:   Telefon práce: 950530182

Jméno: Kraus Jiří Funkce v komisi: člen Funkce: Vedoucí
Adresa práce: VAK Nový Bydžov Telefon práce: 495490320

Jméno: Kubánek Jan Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: Ředitel
Adresa práce: Technické služby města Nový Bydžov Telefon práce: 490490316

Jméno: Vízková Libuše Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: odd. živ. prost., MěÚ N.B.
Adresa práce:   Telefon práce: 495703962

Jméno: Lakatoš Luděk Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Funkce: velitel SDH Nový Bydžov
Adresa práce:   Telefon práce:  


Pracovní skupina povodňové komise: skupina 1