Povodňová komise obce : Svoboda nad Úpou


Základní informace

Obec: Svoboda nad Úpou Kód obce: 579734
Ulice: nám. Svornosti Telefon: 499871129
Číslo popisné: 474 Fax:
PSČ: 54224 e-mail: starosta@musvoboda.cz
Poznámka: WWW stránky: http://www.musvoboda.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Špetla Jiří Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Městský úřad, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou Telefon práce: 499871074

Jméno: Hynek Petr Mgr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: MÚ Svoboda nad Úpou Telefon práce:  

Jméno: Bartoníček Jan Funkce v komisi: člen Funkce: Velitel hasičů
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Ewinger Martin Funkce v komisi: člen Funkce: hasič
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Kaňka Vilém Funkce v komisi: člen Funkce: hasič
Adresa práce:   Telefon práce:  

Jméno: Riegel Karel Funkce v komisi: člen Funkce: hasič
Adresa práce:   Telefon práce:  


Pracovní skupina povodňové komise: skupina 1