Povodňová komise obce : Janské Lázně


Základní informace

Obec: Janské Lázně Kód obce: 579351
Ulice: nám Svobody Telefon: 499875273
Číslo popisné: 273 Fax:
PSČ: 54225 e-mail: starosta@janske-lazne.cz
Poznámka: PP aktualizován 2013, PK 2014 WWW stránky: http://www.janske-lazne.cz

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Hradecký Jiří Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta
Adresa práce: Městský úřad Janské Lázně Telefon práce: 499875101

Jméno: Hřebačka Petr Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: MěÚ Janské Lázně Telefon práce:  

Jméno: Košťál Martin Funkce v komisi: 1. zástupce předsedy Funkce: místostarosta
Adresa práce: Městský úřad Janské Lázně Telefon práce:  

Jméno: Vojtěchová Marcela Funkce v komisi: člen Funkce: tajemník
Adresa práce: Janské Lázně Telefon práce: