Povodňová komise obce : Bystřice nad Pernštejnem


Základní informace

Obec: Bystřice nad Pernštejnem Kód obce: 595411
Ulice: Příční Telefon: 566590311;773771726
Číslo popisné: 405 Fax: 566590347
PSČ: 593 01 e-mail: karel.paciska@bystricenp.cz
Poznámka: frantisek.klimes@bystricenp.cz WWW stránky: http://www.bystricenp.cz/;Digitálnípovodňovýplán:http://www.edpp.cz/dpp/bystrice-nad-pernstejnem/

Seznam členů povodňové komise

Jméno: Pačiska Karel Ing. Funkce v komisi: předseda Funkce: starosta města
Adresa práce: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Telefon práce: 566590313

Jméno: Horák Martin Mgr. Funkce v komisi: místopředseda Funkce: místostarosta
Adresa práce: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405 Telefon práce: 566590321

Jméno: Mičín Václav Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: referent odboru ŽP
Adresa práce: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Telefon práce: 566590325

Jméno: Horáček Petr Ing. arch. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: SPH stavby s.r.o, Průmyslová 1414, BnP Telefon práce: 566560941

Jméno: Pala Pavel Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: Povodí Moravy s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem Telefon práce: 566550015

Jméno: Straka Tomáš Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem Telefon práce: 566590348

Jméno: Kurfürst Vlastimil Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: velitel stanice Bystřice nad Pernštejnem
Adresa práce: stanice Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 9, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Telefon práce: 950292110

Jméno: Kekrt Roman Ing. Funkce v komisi: člen Funkce: ředitel
Adresa práce: TS města, a.s. K Ochozi 666 Telefon práce: 566552595,-202

Jméno: Nemrah Hicham Ing. Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: TS města a.s. Telefon práce: 566552595

Jméno: Císař Luboš Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: TS města a.s. Telefon práce: 566552595

Jméno: Šibor Miloš Funkce v komisi: člen Funkce: referent odboru SMI
Adresa práce: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem Telefon práce: 566590349

Jméno: Hájek Josef Funkce v komisi: člen Funkce:  
Adresa práce: VAS a.s. Žďár n. Sázavou, provoz B. n. P. Telefon práce: 566552556